Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

age 2

 

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα :


«Ἡ δυναμικὴ τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν»

 

Περισσότερα...

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

11

 

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα :

 

«Ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὡς μηχανισμὸς πολιτισμικῆς ἀνάπτυξης»

 

Περισσότερα...

ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

prosklisi 09.01.16 

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα :

 

«Ἀρχαῖο Δρᾶμα καὶ Σύγχρονη Ἐκπαίδευση»

 

 ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Ξενοδοχεῖο «ΧΙΛΤΟΝ», στὴν αἴθουσα «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ», τὸ Σάββατο 9 Ἰανουρίου 2016 καὶ ὥρα 20.00 – 22.00.

Περισσότερα...

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ Ι. ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ 14.05.2016

dolianitis 14 5 16

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀποφάσισε ὁμόφωνα νὰ τιμήσει
τὸν Ἐκπαιδευτικό – πρ. Σχολάρχη Ἱδρυτή – Διευθυντὴ τῆς «Βιβλιοθήκης Γεωργίου Ἰ. Δολιανίτη» καὶ τοῦ ὁμώνυμου Ἐκπαιδευτικοῦ Ὀργανισμοῦ

 

«ΓΕΩΡΓΙΟ Ι. ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ»

 

Για τὴν μακρόχρονη προσφορά του στὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα.

Περισσότερα...

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

prosklisi 19.12.15

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα :

 

«Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Οὐκρανίας»

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT