Η «WIKIPEDIA» ΜΙΛΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ 9 ΧΡΟΝΙΑ!

 

τοῦ Θεοφάνη Μαλκίδη *

 

 

wikipaidia pontosΣίγουρα θὰ γνωρίζετε ἀλλὰ καὶ θὰ χρησιμοποιεῖτε τὴν «Wikipedia», τὴν ἐλεύθερη διαδικτυακὴ ἐγκυκλοπαίδεια, ποὺ ἀναπτύσσεται συμμετοχικὰ ἀπὸ ἐθελοντὲς χρῆστες καὶ διαμορφώνει συνειδήσεις στὴν ἐποχή μας. Μὲ γνώμονα τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν Πόντο καὶ ἐιδικότερα γιὰ τὴν διάλεκτο, τὴν πλησιέστερη πρὸς τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ἡ ὁποία συνεχίζει νὰ ὁμιλεῖται σήμερα ὅπου ὑπάρχουν Πόντιοι, τὴν 23η Σεπτεμβρίου 2007 τέθηκε σὲ λειτουργία ἀπὸ τρεῖς νέους ἀνθρώπους, ἡ δοκιμαστικὴ ἔκδοση τῆς Ποντιακῆς «Wikipedia», μὲ πρότυπο τὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴν ἀγγλική. 

Περισσότερα...

ΕΦΥΓΕ Ο ΑΝΤΩΝΙΟ ….

 

τοῦ Ἀθανάσιου Κόρμαλη*


ankoraὍλα ξεκίνησαν ἕνα καλοκαίρι τοῦ 1987, ὅταν ὁ Ἀντώνιο Ἄνκορα ἦλθε στὴν Ἑλλάδα συνοδεύοντας μία ὁμάδα παιδιῶν ἀπὸ τὸ Κοριλιάνο τοῦ Ὀτράντο, τὸ Χωριὸ τῶν Ἑλληνοφώνων ποὺ ἔμελλε γιὰ πολλὰ χρόνια νὰ καταστεῖ ἡ ψυχὴ τῶν Ἑλληνοφώνων τῆς Ἀπουλίας. Καὶ ἀκολούθησε μία ἀνοδικὴ ἀγωνιώδης καὶ ἀγωνιστικὴ πορεία γιὰ τὴν διάσωση τῆς «Γκρῆκο», τῆς ἀξιόλογης ἙλληνοΣαλεντινῆς διαλέκτου, ποὺ ἐπιζοῦσε στὰ χείλη καὶ τὶς καρδιὲς τῶν Γκρήκων.


Μὲ τὴν διάλεκτο ὁ Ἀντώνιο ἄφησε τὴν ἀπομόνωση τοῦ Ἰταλικοῦ Νότου καὶ πέρασε στὴν ζωὴ τοῦ ἀγώνα, τοῦ πολιτιστικοῦ ἀγώνα. Θερμὸς ὑποστηρικτὴς στὴν ἀρχή, πρωτοπόρος, στυλοβάτης τῆς προσπάθειας στὸν δῆμο τοῦ Κοριλιάνο γιὰ τὴν Γκρῆκο καὶ πλάι του ὁ Δῆμος γιὰ τὴν Γκρῆκο… Ἔγινε «σημεῖο ἀναφορᾶς» γιὰ ὁποιονδήποτε Σαλεντινὸ ἤθελε νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν διάλεκτο ποὺ στὴν κυριολεξία τότε ἔπνεε τὰ λοίσθια, ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε Ἐλλαδίτη, ποὺ ἀκολουθώντας τὸν Ζέφυρο ἤθελε νὰ προσκυνήσει λίγο τὰ χώματα τῆς Μεγάλης Ἑλλάδας καὶ νὰ ἀκούσει τὶς καρδιὲς τῶν Ἑλληνοφώνων.

Περισσότερα...

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

 

τῆς Ναταλίας Μορελεόν*

 

Ἡ Μεξικάνα φίλη μας καὶ ἐπίτιμο μέλος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθηγήτρια Ναταλία Μορελεόν, στὸ πλαίσιο τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Προγράμματος Σεμιναρίων ποὺ χρηματοδοτεῖ τὸ Ἵδρυμα Ὠνάση στὴν Λατινικὴ Ἀμερική, παραδίδει ἐντατικὰ μαθήματα τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν Σχολὴ Γραμμάτων τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κόστα Ρίκα.

Περισσότερα...

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ PALMARIGGI (ΙΤΑΛΙΑ) ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ : 1ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


τῆς Εὐφημίας Ἀττανάση*

 

Τὸ σχολεῖο, θεωρεῖται ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἵδρυμα «πολιτισμικοῦ διαμεσολαβητῆ» καὶ πρέπει πάντα νὰ εἶναι ἕτοιμο νὰ καινοτομήσει παιδαγωγικά, προσφέροντας ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα σχεδιασμένα γιὰ νὰ ἐνθαρρύνουν τὴν κριτικὴ εὐφυΐα τῶν μαθητῶν ἀξιοποιώντας δεόντως τὴν γνώση ποὺ ἀποκτήθηκε. Σύμφωνα μὲ ὅσα ἀναφέρονται στὴν Ὑπουργικὴ Ὁδηγία 133/96, τὸ σχολεῖο τοῦ Palmariggi χαρακτηρίζεται ὡς μόνιμο κέντρο τῆς πολιτιστικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς, ἀνοιχτὸ πρὸς τὴν κοινότητα, εὑρισκόμενο σὲ θέση νὰ ἀναπτύξει ὁλοκληρωμένες καὶ διαφοροποιημένες εὐκαιρίες κατάρτισης σὲ νέους τομεῖς ἀνάπτυξης τῆς ἐκπαίδευσης.

Περισσότερα...

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΡΟΚΟ ΑΠΡΙΛΕ

 

τῆς Φωτεινῆς Καϊμάκη*

 

aprileΘραύσματα μνήμης Σαλεντινῆς προσπαθοῦν νὰ συνθέσουν τὴν εἰκόνα τοῦ Ρόκο Ἀπρίλε, ἐκεῖ στὴν Καλημέρα, στὸ χωριὸ μὲ τὸ ἡλιόλουστο ὄνομα, τὴν τραγουδιστὴ γλῶσσα καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποιητές.


Τὸν ἀκούω νὰ ἀπαγγέλλει τὸ ποίημα τοῦ Τζουζέπε Παλοῦμπο «Are mu ridhineddha» τὸ 1994, τὸν ἀκούω νὰ μοῦ μιλάει γιὰ τὴν γλῶσσα «τὴν δική μας», ὅπως λέει, τὴν γκρίκο, γλῶσσα φτωχή, ἀγροτικὴ μὰ τόσο ποιητική.


-Αὐτὴ ἡ «ὤρια» γλῶσσα δὲν μιλιέται πιὰ παρὰ μόνον ἀπὸ τοὺς γέρους, ὅπως ἐγώ, μὰ δὲν πρέπει νὰ χαθεῖ, μοῦ ἔλεγε πάντα, ὅταν πήγαινα νὰ τὸν δῶ στὸ σπίτι του στὴν Καλημέρα.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT