ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ»

 

 

ep ahm2016 0064ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ» ΣΕ 14 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

Μιλώντας γιὰ τὰ 42 χιλιόμετρα τοῦ Μαραθώνιου ἀγώνα, θὰ θέλαμε νὰ θυμίσουμε ὅτι ἡ λέξη «χιλιόμετρο» προέρχεται ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς λέξεις χίλια (kilo) καὶ μέτρο (meter) καὶ ὑπάρχει σὲ πολλὲς γλῶσσες ὅπως στὶς ἀκόλουθες:

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΓΟΝΔΟΛΑ»

 

Γόνδολα (σὲ 36 γλῶσσες)

 

τοῦ Εὐδόξιου Γούρμου*

gondola

Ἐτυμολογία : Στὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία αὐτὸ ποὺ σήμερα λέγεται γόνδολα ἀποτελοῦσε σκάφος εὐρείας χρήσης τῶν κατοίκων τῆς Πόλης, καὶ λεγόταν «κουντελάδα», ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ «κόνδυ» (εἶδος μεγάλης κούπας ἢ ποτηριοῦ καὶ «κονδύλιον» = ποτηράκι). Οἱ Βενετοὶ στὴν συνέχεια μετέφεραν τὸν τύπο αὐτὸν στὴν πόλη τους καὶ ἀπὸ «κουντελάδα» τὸ ἀλλοίωσαν σὲ «κόντελα» γιὰ νὰ καταλήξει τελικὰ στὸ σημερινὸ Γόνδολα.

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΚΥΚΛΟΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΚΥΚΛΟΣ» ΣΕ 13 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

kyklosΣᾶς παρουσιάζουμε τὴν λέξη «κύκλος» σὲ 13 γλῶσσες.

 

Ἑλληνικὰ κύκλος
Ἀγγλικὰ cycle
Γαλλικὰ cycle
Οὐκρανικὰ Цикл
Ρουμανικὰ ciclu
Γερμανικὰ Zyklus
Ρωσικὰ цикл
Βουλγαρικὰ цикъл
Σλοβενικὰ cikel

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΠΑΥΣΙΣ»

 

Ἑλληνικὲς λέξεις γιὰ ὅλη τὴν Εὐρώπη. 

Πόζα (σὲ 36 γλῶσσες)

τοῦ Εὐδόξιου Γούρμου*

 

pausis

Ἐτυμολόγηση : Μεσαιωνικὸ Ἀγγλικὸ «posen», Παλαιογαλλικὸ «poser», ἀπὸ τὸ χυδαϊστικὸ Λατινικὸ «pausāre», Λατινικὸ «pausa», ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ «παῦσις» (ρῆμα «παύω») (Ἡ λέξη δὲν φαίνεται νὰ ἔχει συγγενὴ ἰσοδύναμα σὲ ἄλλες γλῶσσες τῆς ὁμογλωσσίας). 

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ» ΣΕ 14 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

KK KARDIOLOGOS

Ὅπως ἡ πλειοψηφία τῶν ἰατρικῶν ὅρων εἶναι ἑλληνικῆς προέλευσης καὶ ἡ λέξη «καρδιολόγος» ὑπάρχει σὲ 14 Εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες.

 

Ἑλληνικὰ καρδιολόγος
Ἀγγλικὰ cardiologist
Γαλλικὰ cardiologue
Οὐκρανικὰ кардіолог
Πολωνικὰ kardiolog
Ρουμανικὰ cardiolog
Γερμανικὰ Kardiologe
Ρωσικὰ кардиолог

Βουλγαρικὰ кардиолог
Ὁλλανδικὰ cardioloog
Ἱσπανικὰ cardiólogo
Ἰταλικὰ cardiologo

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT