ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΣΥΜΒΟΛΟ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΣΥΜΒΟΛΟ» ΣΕ 15 ΓΛΩΣΣΕΣ

eiriniἩ λέξη «σύμβολο» προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ λέξη «σύμβολον» ἀπὸ τὸ ρῆμα συμβάλλω, βάζω μαζί.


Ἀκολουθεῖ ὁ κατάλογος μὲ τὴν λέξη «σύμβολο» σὲ 15 γλῶσσες.


Ἑλληνικὴ σύμβολο

Ἀγγλικὴ symbol
Γαλλικὴ symbole
Οὐκρανικὴ Символ
Πολωνικὴ symbol
Ρουμανικὴ simbol
Γερμανικὴ symbol

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΧΤΑΠΟΔΙ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

xtapodiἘν ὄψει τῆς Καθαρῆς Δευτέρας στὶς 27 Φεβρουαρίου, ὅταν τὸ χταπόδι δὲν «λείπει» ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ νηστίσιμο τραπέζι, θυμηθήκαμε ὅτι ἡ λέξη «χταπόδι» ἔχει ταξιδέψει σὲ πάρα πολλὲς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες! Στὴν μεσαιωνικὴ ἑλληνικὴ ὀνομαζόταν ὀκταπόδιον καὶ στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ὀκτάπους ἢ ὀκτώπους (ὀκτάπους < ὀκτὼ + πούς, δηλαδὴ κάτι ποὺ ἔχει ὀχτὼ πόδια). Ἂς προσέξουμε, ὅτι ἀκούγεται ἀκριβῶς τὸ ἴδιο καὶ σὲ ἄλλες γλῶσσες!

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΟΜΟΓΕΝΗΣ»

 

 ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

omogenisΜὲ πρόφαση τὴν ἀποχώρηση τῶν ὁμογενῶν μας μαθητῶν ἀπὸ τὴν Αὐστραλία, ἀναλογιστήκαμε ὅτι ἡ λέξη ὁμογενὴς εἶναι ἑλληνική! Προέρχεται ἀπὸ τὶς λέξεις «ὁμὸς + γένος» καὶ σημαίνει ἄτομο μὲ ὅμοια (ἑλληνικὴ) καταγωγ ποὺ ζεῖ στὸ ἐξωτερικό.


Ἡ λέξη αὐτὴ ὅμως σημαίνει καὶ ὁτιδήποτε ἔχει τὴν ἴδια οὐσία, τὸ ἴδιο ὑλικὸ σὲ ὅλη του τὴν ἔκταση ἢ ὄγκο. Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια χρησιμοποιεῖται στὶς φυσικὲς ἀλλὰ καὶ τὶς κοινωνικὲς ἐπιστῆμες.

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

filologiaΜὲ ἀφορμὴ τὴν ἀναφορὰ στοὺς μαθητές μας ποὺ εἶναι Κλασικοὶ Φιλόλογοι, σκεφτήκαμε ὅτι ἡ λέξη «φιλόλογος» (καὶ ἄρα καὶ ἡ «φιλολογία») εἶναι ἑλληνικὴ λέξη! Ἡ λέξη «φιλόλογος» προέρχεται ἀπὸ τὶς λέξεις φίλος καὶ λόγος, δηλαδὴ προσδιορίζει τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀγαπᾶ τὸν λόγο.

 

Σᾶς παρουσιάζουμε τὴν λέξη «φιλολογία» σὲ 14 γλῶσσες.

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΟΡΓΑΝΟ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

organoἩ λέξη «ὄργανο» μὲ τὶς σημασίες ποὺ ἔχει στὴν Νέα Ἑλληνική, ὑπάρχει στὴν ἀγγλική, ἱσπανική, γαλλικὴ καὶ γερμανικὴ γλῶσσα. Μάλιστα, στὰ γερμανικὰ σὲ κάποια περιβάλλοντα εἶναι συνώνυμο τῆς λέξης «φωνή».


Ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἐπέλεξε τὴν λέξη αὐτὴ γιὰ τὸ μουσικὸ ὄργανο ποὺ συνοδεύει τὴν λειτουργία, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ πληκτρολόγιο, πετάλια κι ἀεραγωγούς.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT