ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» ΣΕ 14 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

festival athinwn 2017jpg

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνάρτηση τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος τοῦ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν & Ἐπιδαύρου, σκεφτήκαμε ὅτι ἡ λέξη «πρόγραμμα» μὲ τὶς δύο βασικές της σημασίες χρησιμοποιεῖται σὲ πολλὲς Εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες. «Πρόγραμμα» σημαίνει «λεπτομερὲς σχέδιο ποὺ καταγράφει καὶ γνωστοποιεῖ τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν χρονικὴ σειρὰ τῶν μερῶν ἢ ἑνὸς συνόλου διάφορων ἐκδηλώσεων, θεαμάτων, ἀκροαμάτων ἢ καὶ μαθημάτων γιὰ τὴν ἀπόκτηση γνώσεων καὶ δεξιοτήτων κτλ.» καὶ «λεπτομερὲς σχέδιο μὲ συγκεκριμένες ἐντολές, ποὺ εἰσάγεται σὲ ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ καὶ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ἐπεξεργασία στοιχείων προκειμένου νὰ ἐκτελεστεῖ μία σειρὰ ἐργασιῶν».

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΛΥΡΙΚΟΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΛΥΡΙΚΟΣ» ΣΕ 15 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

lirikos

Μὲ ἀφορμὴ τὴν παράσταση στὴν Ἐθνικὴ Λυρικὴ Σκηνή, σᾶς παρουσιάζουμε τὴν λέξη «λυρικὸς» σὲ 15 γλῶσσες!


Ἑλληνικὴ λυρικὸς
Ἀγγλικὴ Lyric
Γαλλικὴ lyrique
Οὐκρανικὴ Лірик
Πολωνικὴ liryczny
Ρουμανικὴ liric
Γερμανικὴ lyrisch
Ρωσικὴ лирический
Βουλγαρικὴ лирически
Ὁλλανδικὴ lyrisch
Σλοβενικὴ liriečen
Ἱσπανικὴ lírico
Ἰταλικὴ lirico

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ» ΣΕ 12 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

kinimatografosΜὲ ἀφορμὴ τὸ ἀφιέρωμα «Τὸ cinéma στὸ Σινεμά!» σκεφτήκαμε ὅτι ἡ λέξη «cinema» ποὺ χρησιμοποιοῦμε ἀκόμη καὶ στὰ ἑλληνικά, προέρχεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ λέξη «κινηματογράφος». Πιὸ συγκεκριμένα, προέρχεται ἀπὸ τὶς λέξεις κίνημα (κίνηση) + γράφω.

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΑΘΛΗΤΗΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΑΘΛΗΤΗΣ» ΣΕ 15 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

athletesΜὲ ἀφορμὴ τὸν 35ο Μαραθώνιο στὸν ὁποῖο λαμβάνουν μέρος πολλοὶ ἀθλητὲς ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, ἂς δοῦμε τὴν λέξη «ἀθλητὴς» σὲ ἄλλες γλῶσσες.

 

Ἑλληνικὴ ἀθλητὴς
Ἀγγλικὴ athlete
Γαλλικὴ athlète
Οὐκρανικὴ Атлет
Πολωνικὴ atleta
Ρουμανικὴ atlet
Γερμανικὴ Athlet
Ρωσικὴ атлет

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΣΥΜΒΟΛΟ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΣΥΜΒΟΛΟ» ΣΕ 15 ΓΛΩΣΣΕΣ

eiriniἩ λέξη «σύμβολο» προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ λέξη «σύμβολον» ἀπὸ τὸ ρῆμα συμβάλλω, βάζω μαζί.


Ἀκολουθεῖ ὁ κατάλογος μὲ τὴν λέξη «σύμβολο» σὲ 15 γλῶσσες.


Ἑλληνικὴ σύμβολο

Ἀγγλικὴ symbol
Γαλλικὴ symbole
Οὐκρανικὴ Символ
Πολωνικὴ symbol
Ρουμανικὴ simbol
Γερμανικὴ symbol

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT