ΒΙΝΤΕΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

 

Στὸ Δελτίο εἰδήσεων τοῦ BEST news Ἀχαΐας ὁ Παναγιώτης Χαλολος ἀναφέρεται στὴν λανθασμένη  ἀναγραφὴ τοῦ ὀνόματος στὴν προτομὴ τοῦ Θερβάντες στὴν Πάτρα καὶ στὴν προσπάθεια ποὺ γίνεται τόσο ἀπὸ τὸν ἴδιο ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τῆς πινακίδας τῆς προτομῆς μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες.

 

Δεῖτε τὸ βίντεο :

 

https://www.achaianews.gr/index.php/videos/flash-news/64453-%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%88%CE%B5%CE%B9-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%B6

 

 

 

Περισσότερα...

ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

thervantes

 

τοῦ Παναγιώτη Χαλούλου*


Στὶς 19 Φεβρουαρίου 2018 ἔστειλα ἀναφορὰ στὸν Δῆμο Πατρέων, μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας https://patras.sense.city, ποὺ ἀφοροῦσε στὸ ζήτημα τῆς ἐπιγραφῆς στὸ βάθρο στήριξης τῆς προτομῆς τοῦ Ἱσπανοῦ λογοτέχνη Μιχαὴλ Θερβάντες, ἡ ὁποία εἶναι τοποθετημένη στὴν εἴσοδο ἀπὸ τὴν ὁδὸ Παπαφλέσσα στὸ παραλιακὸ πάρκο τῆς Ἀκτῆς Δυμαίων.


Τὸ πρόβλημα ποὺ παρουσιάζει ἡ ἐν λόγω ἐπιγραφὴ εἶχα δημοσιοποιήσει καὶ κοινοποιήσει γιὰ πρώτη φορὰ στὸν Δῆμο Πατρέων ἀπὸ τὸν Μάιο 2016 καὶ ἔχει ὡς ἑξῆς:

Περισσότερα...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ ΣΤΟ «INSTITUTO GRIEGO ATENAGORAS I» ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ 01.06.2018

 

Στὸ πλαίσιο τῶν στόχων γιὰ τὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν ἐνίσχυσή της στὶς ἑλληνικὲς κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μὲ μία μικρὴ ὁμάδα μελῶν του ταξίδεψε στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ ἀπὸ 28 Μαΐου ἕως 8 Ἰουνίου 2018.


Τὴν 1η Ἰουνίου 2018 καὶ ὥρα 11.30 στὸ «Instituto Griego Atenagoras I.» στὸ Μπουένος Ἄιρες σὲ συνεργασία μὲ τὴν Διευθύντρια τοῦ σχολείου κ. Σοφία Ἀντώνογλου καὶ τὴν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου «Νόστος» Καθ. Χριστῖνα Τσαρδίκου, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Παιδεία - Οἰκουμενικὸς Ἀνθρωπισμὸς» ποὺ ἀνέπτυξε ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 1 (110) - 2 (111)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 1,2/110,111 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

 periodiko 1 2018 Page 001Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2018 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2018 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του διαβάζει κανεὶς «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 31.05.2018

 

Στὸ πλαίσιο τῶν στόχων γιὰ τὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν ἐνίσχυσή της στὶς ἑλληνικὲς κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μὲ μία μικρὴ ὁμάδα μελῶν του ταξίδεψε στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ ἀπὸ 28 Μαΐου ἕως 8 Ἰουνίου 2018.


Τὴν 31η Μαΐου 2018 καὶ ὥρα 19.00 στὸ Ἵδρυμα «Μαρία Τσάκος» στὸ Μοντεβιδέο στὴν Οὐρουγουάη, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Παιδεία - Οἰκουμενικὸς Ἀνθρωπισμὸς» ποὺ ἀνέπτυξε ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT