ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 13.03.2021

 

en flag

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ)* σὲ συνεργασία μὲ τὴν Διεθνῆ Ἑλληνικὴ Ἕνωση «INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION» (IHA)**, μετὰ τὴν ἐπιτυχημένη ὀργάνωση τοῦ Διδασκαλείου γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ ποὺ δημιούργησαν γιὰ τοὺς Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς καὶ ὅλους ὅσους θέλησαν νὰ μάθουν τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, διοργανώνουν μία μουσικὴ διαδικτυακὴ ἐκδήλωση (μέσω τῆς πλατφόρμας «on line Zoom») στὶς 13/03/2021 καὶ ὥρα Ἑλλάδος 20.00.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 3 (120) - 4 (121)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 (120) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 4 (121) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2020
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

ODEG 2 2020 Page 001

Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2020 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰουλίου-Δεκεμβρίου 2020 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του μπορεῖ νὰ διαβάσει κάποιος «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο γιὰ τὴν προώθηση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

en flag small

 

Μετὰ τὴν πρόσκληση τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ)* καὶ τοῦ Ὀργανισμοῦ «INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION» (IHA)**, γιὰ συμμετοχὴ Καθηγητῶν καὶ Δασκάλων στὴν διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ  μαθητές, φοιτητὲς  καθὼς καὶ ἐνηλίκους στὴν παρακολούθηση διαδικτυακῶν μαθημάτων σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι : 


Ἀπὸ τὶς Η.Π.Α., τὴν Οὐκρανία, τὸν Καναδὰ καὶ Λιβύη ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν διαδικτυακῶν μαθημάτων 34 μαθητὲς καὶ ἀνταποκρίθηκαν γιὰ τὴν διδασκαλία οἱ Καθηγητές : 

Περισσότερα...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2021

 

«Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 

IMG 0003

 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ σύνδεσμος «οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγήτριας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2021 μὲ θέμα: «Ἡ διατροφὴ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων».


Ἡ ἐργασία εἶναι μία ἐμπεριστατωμένη παρουσίασι τοῦ θέματος τῶν τροφῶν ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες χρησιμοποιοῦμε μέχρι σήμερα μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ τὰ ἴδια ὀνόματα. Σημειώνουμε ὅτι πολλὰ ἀπ' αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιοῦμε σήμερα διαβάζονται στὶς ἐπιγραφὲς τῆς Γραμμικῆς γραφῆς Β’, ἀκριβῶς τὰ ἴδια.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT