ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 21.12.2013

 

Ὁλοκληρώθηκαν μὲ ἐπιτυχία οἱ ἐργασίες τῆς Ἡμερίδας : «Χρειαζόμαστε τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸν Κόσμο;», ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον, στὴν αἴθουσα «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2» τὴν 21η Δεκεμβρίου 2013, στὸ πλαίσιο τοῦ Πολυσυνεδρίου «Money Show Athens 2013».

Περισσότερα...

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΕΓ 21-12-2013

 

«ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;» 

 

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), ὁ Ὅμιλος Εὐρωπαϊκῶν Ἑταιρειῶν Καθηγητῶν Κλασικῶν Γλωσσῶν καὶ Πολιτισμῶν (Euroclassica) καὶ τὸ Σχολεῖο Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» διοργανώνουν Ἡμερίδα μὲ θέμα : «Χρειαζόμαστε τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸν Κόσμο;» στὸ Ξενοδοχεῖο Χίλτον - Αἴθουσα Σαντορίνη 2 (Βασιλίσσης Σοφίας 46, Ἀθήνα), τὸ Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013 ἀπὸ τὶς 19:00 μέχρι τὶς 21:00.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 9ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ»


9ο Συνέδριο «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία»
Ἀθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013
Ἡμερίδα ΕΛΕΤΟ–EAFT «Οἱ Ἐθνικὲς Γλῶσσες καὶ ἡ Ὁρολογία στὴν Ἀνώτατη
Ἐκπαίδευση, στὴν Ἐπιστήμη & στὴν Τεχνολογία»
Ἀθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013

 

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ὁρολογίας (ΕΛΕΤΟ) καὶ τὸ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο (ΕΜΠ), τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΑΚ), τὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο Ἑλλάδας (ΤΕΕ), τὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑποδομῶν Ποιότητας/Ἑλληνικὸ Ὀργανισμὸ Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐπεξεργασίας τοῦ λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ «Ἀθηνὰ») καὶ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) διοργάνωσαν τὸ 9ο Συνέδριο «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία», ποὺ ἤταν ἀφιερωμένο στὸν μεγάλο ποιητὴ Κωνσταντῖνο Καβάφη.

Περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 21.12.2013

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ :


19.00 -19.15 : Βασίλειος Σηφακάκης, Β΄ Ἀντιπρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ.

                        Βασίλειος Φίλιας, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς

                        Κληρονομιᾶς.

                        Βασιλικὴ Καβάγια, Διευθύντρια τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας
                        Ἀλέξανδρος» : Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ σὲ Ξένους - Μία ἀπὸ τὶς
                        δραστηριότητες τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος».

Περισσότερα...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014

 

hmerologio 2014

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ «Σύνδεσμος τῶν Φίλων τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγητρίας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2014 μὲ θέμα «Ἑλλήνων Κόσμημα».


Οἱ εἰσπράξεις ἀπὸ τὴν πώλησι τοῦ ἡμερολογίου, ποὺ ἐκδόθηκε μὲ δαπάνες τοῦ «Συνδέσμου οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» καὶ τῶν ἐκδόσεων «ΨΥΧΟΓΙΟΣ» θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἑλληνοπαίδων, στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοῦ Μοναστηρίου τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Βορείου Πόντου.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT