ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 5 (90) - 6 (91)

en-flag

 

 

  

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 5,6/90,91 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ


Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2013 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει κάθε τρεῖς μῆνες ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰανουαρίου - Ἰουνίου 2013 θὰ διατίθεται ἠλεκτρονικὰ σὲ λίγες ἡμέρες στὴν ὑπὸ κατασκευὴ νέα ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων του Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του διαβάζει κανεὶς «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

 

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 3 (88) - 4 (89)

 

en-flag 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 3,4/88,89 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ


Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος Ἰουλίου - Δεκεμβρίου 2012 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει κάθε τρεῖς μῆνες ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος εἶναι ἴσως τὸ τελευταῖο ποὺ ἐκδίδεται σὲ ἔντυπη μορφὴ λόγω οἰκονομικῶν δυσκολιῶν. Τὸ ἑπόμενος τεῦχος Ἰανουαρίου - Μαρτίου 2013 θὰ διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ www.odeg.gr .

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 8 (85)

 

en-flag

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 8 (85) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»


Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος Ὀκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2011 τοῦ περιοδικοῦ, τὸὁποῖο ἐκδίδει κάθε τρεῖς μῆνες ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁὈργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἀθηνῶν.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 2 (87)

en-flag 

 

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 (87) ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»

 

Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος Ἀπριλίου - Ἰουνίου 2012 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει κάθε τρεῖς μῆνες ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἀθηνῶν.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 20.12.2009

XILTON 11.2009 1Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μαζὶ μὲ τὸ  Σχολεῖο Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» πραγματοποίησαν τὴν Κυριακὴ 20 Δεκεμβρίου, στὸ ξενοδοχεῖο ΧΙΛΤΟΝ, 18.00 – 21.00, ἡμερίδα μὲ θέμα : «ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ», στὸ πλαίσιο τοῦ Πολυσυνεδρίου «Money Show». Ἡ Ἡμερίδα ὀργανώθηκε μὲ μερικὴ χορηγία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ Ἱδρύματος «Παύλου καὶ Ἀλεξάνδρας Κανελλοπούλου».

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT