ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 11.02.2018

 

Ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία ἡ ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς :«Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας», ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου 2018 καὶ ὥρα 17:00 στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο (Μέγαρο Παλαιᾶς Βουλῆς, Σταδίου 13, Ἀθήνα).


Ἡ ἐκδήλωση διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονoμιά (ΕΓΚ) καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος».

Περισσότερα...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 11.02.2018

 

 

Μὲ βάση τὴν Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση AΣ 17889 (ΦΕΚ, Τεῦχος β΄1384/ 24.04.2017) καθιερώθηκε ἡ 9η Φεβρουαρίου ὡς Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.


Στὸ πλαίσιο αὐτοῦ τοῦ ἑορτασμοῦ διοργανώνουμε ἐκδήλωση τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 17:00 - 19:00 στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο (Μέγαρο Παλαιᾶς Βουλῆς, Σταδίου 13, Ἀθήνα).

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - 9η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 

Ἀπόφαση ἀριθ. ΑΣ 17889/ 24 Ἀπριλίου 2017, ἀρ. φύλλου 1384 τεῦχος Β΄

 

Μὲ βάση τὴν ἀνωτέρω ἀπόφαση διοργανώνουμε ἑορταστικὴ ἐκδήλωση στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο (Μέγαρο Παλαιᾶς Βουλῆς, Σταδίου 13, Ἀθήνα) τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 17:00 – 19:00.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 11.01.2018

 

Ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Μπάμπη Κατσίμπα μὲ τίτλο : «Τὸ τραγούδι τῶν Σειρήνων στὰ Ὁμηρικὰ Ἔπη», τῶν ἐκδόσεων «ΦΙΛΙΑ», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸν πολυχῶρο «Κολοκύθι», τὴν 11η Ἰανουαρίου 2018 καὶ ὥρα 18.30. 

 

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 09.01.2018

 

Ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Στὸν οἶστρο τῆς Παράδοσης - Ἤθη καὶ ἔθιμα στὴν Σαλεντινὴ Ἑλλάδα» τῶν συγγραφέων Εὐφημίας Ἀττανάση καὶ Ἀθανάσιου Κόρμαλη, τῶν ἐκδόσεων «Πελασγός», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον, στὴν αἴθουσα «Θάλεια 2», τὴν 9η Ἰανουαρίου 2018, στὸ πλαίσιο τοῦ Πολυσυνεδρίου «Money Show Athens 2017».


Ἡ ἐκδήλωση διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ).

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT