ΤΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

 

 

τοῦ Ξενοφῶντα Τζαβάρα*

 

tzavarasὉ Σύλλογος Ἰμβρίων, μὲ χαρὰ καὶ ὑπερηφάνεια, παραδίδει στὴν ἁπανταχοῦ Ἰμβριακὴ καὶ Ἐπιστημονικὴ κοινότητα καθὼς καὶ στὸ εὐρύτερο ἀναγνωστικὸ κοινὸ τὸ νέο βιβλίο τοῦ συμπατριώτη μας καὶ Ἀρχισυντάκτη τοῦ Περιοδικοῦ «Ἴμβρος», κ. Ξενοφῶντα Τζαβάρα (Δρ. Γλωσσολογίας ἘΚΠΑ), μὲ τίτλο ΤΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ.


Πρόκειται γιὰ τὸ 2ο κατὰ σειρὰ βιβλίο τοῦ συγγραφέα ἀναφορικὰ μὲ τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τῆς Ἴμβρου τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ὁ Σύλλογός μας, 5 σχεδὸν χρόνια μετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ γνωστοῦ πλέον καὶ βραβευθέντος ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀποσπάσει ἰδιαίτερα κολακευτικὲς κριτικὲς καὶ σχόλια ἀπὸ γνωστοὺς Πανεπιστημιακοὺς Καθηγητές, Ἐρευνητὲς καὶ γενικότερα ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων. Ἀντίτυπά του βρίσκονται ἤδη στὶς μεγαλύτερες βιβλιοθῆκες τῆς χώρας, καθὼς καὶ στὴν ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ὀξφόρδης, τὴν 2η μεγαλύτερη Βιβλιοθήκη τῆς Μ. Βρετανίας (καὶ μάλιστα μετὰ ἀπὸ σχετικὸ αἴτημά της) ἐνῶ παράλληλα ἔχει τύχει θερμῆς ὑποδοχῆς τόσο ἀπὸ τοὺς συμπατριῶτες μας ὅσο καὶ ἀπὸ ἐρευνητὲς καὶ λάτρεις τῶν νεοελληνικῶν διαλέκτων, ὅπως διαφάνηκε καὶ ἀπὸ τὶς 5 ἐπιτυχημένες παρουσιάσεις του.

Περισσότερα...

ΛΕΞΙΚΟ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ

 

τοῦ Ἀδὰμ Λ. Ἀδάμ*

 

adamΠὼς ἐκφράζεται μία ἔννοια μὲ πολλοὺς τρόπους


Τὸ ΛΕΞΙΚΟ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ εἶναι ἕνα σπουδαῖο βιβλίο, ποὺ εἶναι χρήσιμο γιὰ ὅποιον θέλει νὰ ἐκφράζεται ζωντανὰ καὶ μὲ ἀκρίβεια καὶ συγχρόνως νὰ κινεῖ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀκροατῶν ἢ ἀναγνωστῶν του.


Ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἀδὰμ Λ. Ἀδάμ ἔχει συλλέξει μία μεγάλη σειρὰ ἰδιωματικῶν φράσεων καὶ τὶς ἔχει κατατάξει σὲ 159 μεγάλες κατηγορίες γιὰ νὰ διευκολυνθοῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ τὶς χρησιμοποιήσουν.


Τὸ βιβλίο εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ μαθητές, καθηγητές, δημοσιογράφους, δικηγόρους, πολιτικοὺς καὶ ὁποιονδήποτε αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ χρησιμοποιεῖ τὸν τεράστιο πλοῦτο τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, πλοῦτο ποὺ ἔχει συσσωρευθεῖ στὴν τρισχιλιετῆ χρήση της.


Τὸ βιβλίο περιέχει πολλὲς χιλιάδες φράσεων, τὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἴσως γνωρίζουμε χωρὶς ὅμως πολλὲς φορὲς νὰ κατανοοῦμε πλήρως τὴν σημασία τους καὶ χωρὶς νὰ ἔχουμε ἄμεσα στὸ μυαλό μας τὰ συνώνυμά τους ἢ τὰ ἀντώνυμά τους.

Περισσότερα...

ΔΥΣΒΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

 

 

ventzis1

Τὰ «Δύσβατα Μονοπάτια» ἀποτελοῦν τὸ πρῶτο αὐτοτελὲς βιβλίο τοῦ Νίκου Βέντζητὸ ὁποῖο πραγματεύεται ἱστορικὰ γεγονότα ἐμπλουτισμένα μὲ λαογραφικὰ στοιχεῖα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Ἠπείρου.

 

Ἀναφέρουμε μερικὰ χαρακτηριστικὰ θέματα :

 

1.Ὁδοιπορικὸ στὰ λημέρια τοῦ Κατσαντώνη.
2.Ὁ καλόγερος τῆς Κλεισούρας.
3.Λορέντζος Μαβίλης, ὁ ἥρωας τοῦ Δρίσκου.
4.Ἡ μάχη τοῦ Κουτσελιοῦ.
5.Ὀσμαντάκας (Σιαμαντάκας)
6.Ὁδοιπορώντας πρὸς τὸν Γυφτόκαμπο.

 

Περισσότερα...

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

 

sideri ymnosΤὸ βιβλίο τῆς κας Αἰκατερίνης Σιδέρη εἶναι μία ζωντανή, ρέουσα συνομιλία μὲ τὴν ψυχὴ τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἀληθὴς ὑπόστασή της, ἡ ἄναρχη, ἀπεριόριστη, ἀτελεύτητη, ὡς ἀκριβῶς εἶναι, παρουσιάζεται καὶ στὸ μοναδικὸ πέρασμά της διακρίνουμε τὶς περιόδους : Κοσμογονία, Πνευματικὴ Γένεσις, Προϊστορία, Ἀρχαϊκὸς κόσμος, Κλασσικὴ Ἑλλάδα, Μέγας Ἀλέξανδρος – Ἑλληνιστικοὶ χρόνοι, Ἑλληνορωμαϊκὸς πολιτισμός, Ἔλευση Χριστοῦ, Βυζάντιο, 1821, Μικρὰ Ἀσία καὶ 1922, 1940 – 41, Ἐμφύλιος, Μακεδονικό, Κύπρος, Β. Ἤπειρος - Εὔξεινος Πόντος, Ὀρθοδοξία, σημερινὴ ἐποχή, ἐπίλογος. Τίποτε στατικό, οὔτε στέρεο, γιατὶ ἡ ροὴ τῶν ἰδεῶν συνέχει ὁλόκληρη τὴν διαδρομή της, στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο παρουσιάζοντας τὸ ἑνιαῖο τῆς ψυχῆς της.

Περισσότερα...

Ο ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΗΓΕΜΟΝΙΕΣ

rigas ekdoseis omonoiaRigas Velestinlis şi Ţările Române
Δίγλωσση ἑλληνορουμανικὴ ἔκδοση. Συγγραφεῖς: συλλογικὸ ἔργο
Λεύκωμα μὲ περίπου 250 ἔγχρωμες εἰκόνες, 208 σελίδες
Πρόλογος: Ἀθανάσιος Ε. Καραθανάσης, ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν.
Χαιρετισμὸς χορηγοῦ: Νικόλαος Σταμπουλὴς.
Μετάφραση στὴν ἑλληνικὴ: Ἀλεξάνδρα Λουίζου, Τούντορ Ντίνου.

Οἱ ἐκδόσεις ΟΜΟΝΟΙΑ – ποὺ συμπληρώνουν φέτος 25 χρόνια ἀδιάλειπτης δραστηριότητας στὸν τομέα τῆς προβολῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας στὴν Ρουμανία – δημοσίευσαν πρόσφατα τὸ δίγλωσσο Ἑλληνορουμανικὸ λεύκωμα «Ὁ Ρήγας Βελεστινλῆς καὶ οἱ Παραδουνάβιες Ρουμανικὲς Ἡγεμονίες» (σχῆμα 240/290, ἐξ ὁλοκλήρου ἔγχρωμο).

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT