ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

 

sideri ymnosΤὸ βιβλίο τῆς κας Αἰκατερίνης Σιδέρη εἶναι μία ζωντανή, ρέουσα συνομιλία μὲ τὴν ψυχὴ τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἀληθὴς ὑπόστασή της, ἡ ἄναρχη, ἀπεριόριστη, ἀτελεύτητη, ὡς ἀκριβῶς εἶναι, παρουσιάζεται καὶ στὸ μοναδικὸ πέρασμά της διακρίνουμε τὶς περιόδους : Κοσμογονία, Πνευματικὴ Γένεσις, Προϊστορία, Ἀρχαϊκὸς κόσμος, Κλασσικὴ Ἑλλάδα, Μέγας Ἀλέξανδρος – Ἑλληνιστικοὶ χρόνοι, Ἑλληνορωμαϊκὸς πολιτισμός, Ἔλευση Χριστοῦ, Βυζάντιο, 1821, Μικρὰ Ἀσία καὶ 1922, 1940 – 41, Ἐμφύλιος, Μακεδονικό, Κύπρος, Β. Ἤπειρος - Εὔξεινος Πόντος, Ὀρθοδοξία, σημερινὴ ἐποχή, ἐπίλογος. Τίποτε στατικό, οὔτε στέρεο, γιατὶ ἡ ροὴ τῶν ἰδεῶν συνέχει ὁλόκληρη τὴν διαδρομή της, στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο παρουσιάζοντας τὸ ἑνιαῖο τῆς ψυχῆς της.

Περισσότερα...

ΔΥΣΒΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

 

 

ventzis1

Τὰ «Δύσβατα Μονοπάτια» ἀποτελοῦν τὸ πρῶτο αὐτοτελὲς βιβλίο τοῦ Νίκου Βέντζητὸ ὁποῖο πραγματεύεται ἱστορικὰ γεγονότα ἐμπλουτισμένα μὲ λαογραφικὰ στοιχεῖα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Ἠπείρου.

 

Ἀναφέρουμε μερικὰ χαρακτηριστικὰ θέματα :

 

1.Ὁδοιπορικὸ στὰ λημέρια τοῦ Κατσαντώνη.
2.Ὁ καλόγερος τῆς Κλεισούρας.
3.Λορέντζος Μαβίλης, ὁ ἥρωας τοῦ Δρίσκου.
4.Ἡ μάχη τοῦ Κουτσελιοῦ.
5.Ὀσμαντάκας (Σιαμαντάκας)
6.Ὁδοιπορώντας πρὸς τὸν Γυφτόκαμπο.

 

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «EΛΠΙΣ»ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

 

periodiko elpisΚυκλοφόρησε τὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «EΛΠΙΣ», τὸ ὁποῖο ἐκδίδει δίγλωσσα ὁ Ἐκδοτικὸς Οἶκος τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων τῆς Ρουμανίας καὶ ἀπευθύνεται ἔτσι τόσο στὸν Ἕλληνα ὅσο καὶ στὸν Ρουμᾶνο ἀναγνώστη. Ξεφυλλίστε το σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ στὴν ἱστοσελίδα :

http://www.uniunea-elena.ro/Storage/ART1749/Magazine.htm .  


Οἱ τυχεροὶ ποὺ θὰ ἔχουν στὸ χέρι τους τὴν ἔντυπη μορφή, ἐκτὸς τοῦ ἐξαιρετικοῦ πλούσιου περιεχομένου του, θὰ χαροῦν καὶ τὴν ἑλκυστικὴ γραφή του.
Τὸ περιοδικὸ «ΕΛΠΙΣ» εἶναι δεμένο μὲ τὴν ἱστορία τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων τῆς Ρουμανίας, σχεδὸν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἵδρυσής της.


Ἐκδόθηκε πρώτη φορὰ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1993 ὑπὸ τὴν μορφὴ μιᾶς ὀχτασέλιδης ἐφημερίδας μὲ μηναία ἔκδοση, ἀπὸ μία ὁμάδα τεσσάρων ἀνθρώπων μόνο καὶ μὲ τὴν ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ ὑποστήριξη τοῦ ρουμανικο κράτους. Ἐμφανίζεται στὴν μορφὴ αὐτὴ μέχρι τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1997 ὅταν, γιὰ πρώτη φορὰ, ἐκδίδεται ὡς περιοδικὸ μὲ μηναία ἢ τριμηνιαία ἔκδοση.

Περισσότερα...

Ο ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΗΓΕΜΟΝΙΕΣ

rigas ekdoseis omonoiaRigas Velestinlis şi Ţările Române
Δίγλωσση ἑλληνορουμανικὴ ἔκδοση. Συγγραφεῖς: συλλογικὸ ἔργο
Λεύκωμα μὲ περίπου 250 ἔγχρωμες εἰκόνες, 208 σελίδες
Πρόλογος: Ἀθανάσιος Ε. Καραθανάσης, ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν.
Χαιρετισμὸς χορηγοῦ: Νικόλαος Σταμπουλὴς.
Μετάφραση στὴν ἑλληνικὴ: Ἀλεξάνδρα Λουίζου, Τούντορ Ντίνου.

Οἱ ἐκδόσεις ΟΜΟΝΟΙΑ – ποὺ συμπληρώνουν φέτος 25 χρόνια ἀδιάλειπτης δραστηριότητας στὸν τομέα τῆς προβολῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας στὴν Ρουμανία – δημοσίευσαν πρόσφατα τὸ δίγλωσσο Ἑλληνορουμανικὸ λεύκωμα «Ὁ Ρήγας Βελεστινλῆς καὶ οἱ Παραδουνάβιες Ρουμανικὲς Ἡγεμονίες» (σχῆμα 240/290, ἐξ ὁλοκλήρου ἔγχρωμο).

Περισσότερα...

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Tὸ Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Σπουδῶν παραδίδει στὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ δύο νέες ἐκδόσεις του:

 

1. A. Vincent (ἐπιμ.), Ἡ Βοσκοπούλα


VoskopoulaΤὸ ἀνώνυμο ἀφηγηματικό ποίημα Ἡ Βοσκοπούλα εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μπὲστ σέλερ τῆς πρώιμης Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας. Γράφτηκε στὴν Κρήτη γύρω στὰ 1580-1600, σὲ ἰαμβικοὺς ἐνδεκασύλλαβους μὲ ζευγαρωτὴ ὁμοιοκαταληξία, πρωτοτυπώθηκε στὴν Βενετία τὸ 1627, καί ὡς τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα κυκλοφόρησε σὲ ἀλλεπάλληλες λαϊκὲς ἐκδόσεις. Ἀνήκει στὴν ποιμενικὴ (ἢ βουκολικὴ) ποίηση, ἀντλεῖ τὸ θέμα του καὶ τὰ πρόσωπά του ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν βοσκῶν τοῦ νησιοῦ, ἐνῶ παράλληλα στοχάζεται πάνω στὸν ἔρωτα καὶ τὶς σχέσεις τῶν δύο φύλων, τὴν τύχη, τὸν θάνατο καὶ τὸ πένθος.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT