ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ - «ΛΕΞΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΙΛΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ»

 

apolloniou sofistou

Μὲ ὑπερηφάνεια παρουσιάζουμε στὸ ἑλληνικὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀρχαιότερα διασωθέντα Λεξικὰ τῆς Γλώσσας μας -ἕνα Λεξικὸ 2000 καὶ πλέον ἐτῶν! Τὸ Λεξικὸ αὐτὸ ἐκδίδεται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα! Ὁ Ἀπολλώνιος ὁ λεγόμενος Σοφιστὴς ἤκμασε κατὰ τὸν 1ο μ.X. αἰῶνα. Τὸ μόνο σωζόμενο ἔργο του εἶναι τὸ Λεξικὸν κατὰ στοιχεῖον τῆς τε Ἰλιάδος καὶ Ὀδυσσείας, ἕνα ἀπὸ τὰ ἀρχαιότερα διασωθέντα Λεξικὰ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας - τὸ ὁποῖο ἐκδίδεται γιὰ Πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα - στοιχειοθετημένο ἐξ ἀρχῆς. Σώζεται σὲ ἕναν χειρόγραφο κώδικα τοῦ ἔτους 1065 μ.Χ. καὶ ἡ τελευταία ἔκδοσή του εἶχε γίνει στὸ Βερολῖνο τὸ 1833.

Περισσότερα...

ΤΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ

douatzis

 

Τὰ εἴκοσι τέσσερα Κάτοπτρα τοῦ Γιώργου Δουατζῆ, ποὺ κυκλοφοροῦν ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Στίξις, ἀντανακλοῦν τὴν στοχαστικὴ ματιὰ τοῦ συγγραφέα σὲ πολλὲς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς. Μᾶς ταξιδεύουν ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς, ἀνάμεσα σὲ μάσκες, πρόσωπα, προσωπεῖα, σκιές, προκαταλήψεις καὶ στερεότυπα, γιὰ νὰ συνθέσουν τελικὰ ἕναν ὕμνο στὴν ζωή.

 

Τὰ Κάτοπτρα μᾶς μιλοῦν, μεταξὺ ἄλλων, γιὰ τὴν ἀπώλεια, τὴν προσφορά, τὴν τέχνη, τὴν ποίηση, τὸν ἔρωτα, τὴν φθορά, τὸν θάνατο, τὸν χρόνο, τὴν ματαιοδοξία, τὴν εὐτυχία. Γιὰ ὅλα ὅσα συνθέτουν τὸν παράλογο κόσμο μας καὶ τροφοδοτοῦν τὸν πολυκύμαντο ψυχισμὸ τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.

Περισσότερα...

5η Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε.Ε.Λ.Σ.Π.Η.

 

5h anthologia
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΣΥΓΓΡAΦΕΩΝ ΠΕΝΤΕ ΗΠΕΙΡΩΝ-Ε.Ε.Λ.Σ.Π.Η
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 2002 - ΕΔΡΑ: FÜRTH ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τιμῆς ἕνεκεν γιὰ τὴν Ἑλλάδα,
τὸν ἑλληνισμὸ
καὶ τὸν πολιτισμό.

Περισσότερα...

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΣΗΣ 

ALWSH THS K POLEWS FRANTZH Page 01

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

TSATSOMOIROS

 

Η. Λ. ΤΣΑΤΣΟΜΟΙΡΟΣ


Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἐπιστήμη ἡ γλῶσσα εἶναι συμβατικὸ κατασκεύασμα κατὰ τὶς κρατοῦσες ἀπόψεις, δηλαδὴ δὲν ὑπάρχει οὐδεμία σχέση τῶν γλωσσικῶν φθόγγων καὶ τῶν τριῶν γραμμάτων μὲ τὸ φυσικὸ περιβάλλον.


Τὸ βιβλίο αὐτό, ποὺ πλέον ἔχει γίνει κλασικό, εἶναι ἡ πρώτη σοβαρὴ καὶ ἐπιστημονικὰ ἐμπεριστατωμένη διερεύνηση τῆς μὴ συμβατικότητας τῆς γλώσσας. Μὲ αὐστηρὰ ἀποδεικτικὴ μέθοδο ἀναδεικνύεται ὡς κύριο γενεσιουργὸ στοιχεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἡ ἑλληνικὴ φύση, τὴν ὁποία ἡ γλῶσσα αὐτὴ μιμεῖται κατὰ τρόπο μαθηματικό. Ἔτσι κάθε γράμμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀλφαβήτου φέρει σταθερὴ κωδικὴ σημασία, τὴν ὁποία εἰσάγει κυριολεκτικὰ ἢ μεταφορικὰ ὡς ἐπὶ μέρους ἔννοια σὲ κάθε λέξη-ἔννοια ποὺ συμμετέχει π.χ. ρ = ροὴ (ὑγρῶν ἢ λόγου): ρ-εύμα, χείμα-ρρ-ος, ρ-ήμα, ρ-ήτωρ κ.λπ.).

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT