ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «EΛΠΙΣ»ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

 

periodiko elpisΚυκλοφόρησε τὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «EΛΠΙΣ», τὸ ὁποῖο ἐκδίδει δίγλωσσα ὁ Ἐκδοτικὸς Οἶκος τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων τῆς Ρουμανίας καὶ ἀπευθύνεται ἔτσι τόσο στὸν Ἕλληνα ὅσο καὶ στὸν Ρουμᾶνο ἀναγνώστη. Ξεφυλλίστε το σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ στὴν ἱστοσελίδα :

http://www.uniunea-elena.ro/Storage/ART1749/Magazine.htm .  


Οἱ τυχεροὶ ποὺ θὰ ἔχουν στὸ χέρι τους τὴν ἔντυπη μορφή, ἐκτὸς τοῦ ἐξαιρετικοῦ πλούσιου περιεχομένου του, θὰ χαροῦν καὶ τὴν ἑλκυστικὴ γραφή του.
Τὸ περιοδικὸ «ΕΛΠΙΣ» εἶναι δεμένο μὲ τὴν ἱστορία τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων τῆς Ρουμανίας, σχεδὸν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἵδρυσής της.


Ἐκδόθηκε πρώτη φορὰ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1993 ὑπὸ τὴν μορφὴ μιᾶς ὀχτασέλιδης ἐφημερίδας μὲ μηναία ἔκδοση, ἀπὸ μία ὁμάδα τεσσάρων ἀνθρώπων μόνο καὶ μὲ τὴν ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ ὑποστήριξη τοῦ ρουμανικο κράτους. Ἐμφανίζεται στὴν μορφὴ αὐτὴ μέχρι τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1997 ὅταν, γιὰ πρώτη φορὰ, ἐκδίδεται ὡς περιοδικὸ μὲ μηναία ἢ τριμηνιαία ἔκδοση.

Περισσότερα...

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Tὸ Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Σπουδῶν παραδίδει στὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ δύο νέες ἐκδόσεις του:

 

1. A. Vincent (ἐπιμ.), Ἡ Βοσκοπούλα


VoskopoulaΤὸ ἀνώνυμο ἀφηγηματικό ποίημα Ἡ Βοσκοπούλα εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μπὲστ σέλερ τῆς πρώιμης Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας. Γράφτηκε στὴν Κρήτη γύρω στὰ 1580-1600, σὲ ἰαμβικοὺς ἐνδεκασύλλαβους μὲ ζευγαρωτὴ ὁμοιοκαταληξία, πρωτοτυπώθηκε στὴν Βενετία τὸ 1627, καί ὡς τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα κυκλοφόρησε σὲ ἀλλεπάλληλες λαϊκὲς ἐκδόσεις. Ἀνήκει στὴν ποιμενικὴ (ἢ βουκολικὴ) ποίηση, ἀντλεῖ τὸ θέμα του καὶ τὰ πρόσωπά του ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν βοσκῶν τοῦ νησιοῦ, ἐνῶ παράλληλα στοχάζεται πάνω στὸν ἔρωτα καὶ τὶς σχέσεις τῶν δύο φύλων, τὴν τύχη, τὸν θάνατο καὶ τὸ πένθος.

Περισσότερα...

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ)


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΝΔΑΓΟΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΘΡΑ

 

spandagosἈπὸ τὶς ἐκδόσεις «Αἴθρα» κυκλοφόρησε (Ὀκτώβριος 2015) τὸ 157ο (ἑκατοστὸ πεντηκοστὸ ἕβδομο) βιβλίο τοῦ Μαθηματικοῦ - Συγγραφέα - Τηλεπαρουσιαστῆ Εὐαγγέλου Σπανδάγου μὲ τίτλο:
«Ἡ συμβολὴ τῶν Ἀράβων στὴν διάσωση καὶ διάδοση Ἀρχαιοελληνικῶν συγγραμμάτων (φυσικομαθηματικῶν καὶ ἰατρικῶν)». 


Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἀραβικῆς ἀναγεννήσεως (7ος - 15ος αἰῶνας) Ἄραβες διανοούμενοι μελέτησαν μὲ θέρμη ἕνα μεγάλο πλῆθος Ἀρχαιοελληνικῶν συγγραμμάτων θετικῶν ἐπιστημῶν πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα μετέφρασαν στὴν Ἀραβική. Οἱ μεταφράσεις αὐτὲς συνετέλεσαν, ὥστε νὰ διασωθεῖ ἕνας σημαντικὸς ἀριθμὸς ἔργων ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶχαν χαθεῖ τὰ Ἑλληνικὰ χειρόγραφα.

Περισσότερα...

ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ

 

τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ* 

 

kalogerakis

Στὴν σημερινὴ ὕπουλη σκλαβιὰ ὁ Γιῶργος Καλογεράκης μὲ τὸ ἐξαιρετικὸ πόνημά του «ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ» μᾶς ἀνοίγει μὲ τὴν ρεαλιστικὴ ἀφήγηση, πεζὴ καὶ ποιητική, ἕναν κόσμο μαγικὸ καὶ μαγευτικό, καὶ συγχρόνως μᾶς σέρνει σὰν τὸν ἀέρα μέσα στὴν ὁμίχλη τῶν χιλιετιῶν μὲ τ' ἀλαφρὰ σανδάλια τῆς Ἱστορίας. Οἱ ἑκατονταετίες γυροφέρνουν μπροστά σου καὶ σοῦ διδάσκουν, ἂν θέλεις, νὰ κρατήσῃς τὴν σπίθα ἀναμμένη, μία ἀντίσταση, στὸν ξεριζωμό, ποὺ τότε Φράγκοι καὶ Τοῦρκοι καὶ σήμερα πάλι ξένοι λύκοι ὑποθάλπουν τὴν καταστροφή μας, μαζὶ μὲ τὸ δικό μας κοπάδι τῶν ἑκάστοτε ἠλιθίων ἢ ἐξωνημένων.

Περισσότερα...

ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

 

xristiko leksikoTὸ Χρηστικὸ Λεξικὸ στηρίζεται σὲ πολύχρονη πρωτογενῆ ἔρευνα. Παρουσιάζεται σὲ ἕνα συνεχὲς σῶμα κειμένων τριῶν ἑκατομμυρίων λέξεων ὁ θησαυρὸς τῆς νεοελληνικῆς γλώσσας στὴν σημερινὴ δυναμική της μορφή. Aναπτύσσονται μὲ ἀκρίβεια καὶ πληρότητα περίπου 75.000 λήμματα, σύμπλοκα καὶ στερεότυπες ἐκφράσεις ἀπὸ τὰ 120.000 πού ὑπάρχουν στὴν ἠλεκτρονικὴ βάση. Τὸ ἐπιστημονικὸ λεξιλόγιο, τὸ ὁποῖο κατηγοριοποιεῖται σὲ 103 γνωστικοὺς τομεῖς, καταλαμβάνει τὴν θέση ποὺ τοῦ ἀξίζει, καθὼς διαμορφώνει τὴν Κοινὴ Νεοελληνικὴ τοῦ μέλλοντος. 


Ἔχουν καταγραφεῖ 5.000 νεολογισμοί, ποὺ δὲν ὑπάρχουν σὲ κανένα ἄλλο νεοελληνικὸ λεξικὸ (π.χ.ἀναγνωρισιμότητα, ἀναρτητέος, ἀντικαπνιστής, ἀξιολογητής, γενόσημα, ἰὸς ἔμπολα, ἀγγλ. Ebola virus, 1976, μπότοξ, πέλετ, σι ντι ες, σκάιπ, ἀγγλ. skype, 2003), πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀποτελοῦν διεθνισμοὺς ὑπὸ μορφὴ μεταφραστικῶν δανείων. Ἀναλύονται ἑκατοντάδες ἀθησαύριστοι ὡς τώρα ἐπιστημονικοὶ κλάδοι, ὅπως γεωπληροφορική, ἰχυθυοπαθολογία, μουσειογραφία, ψυχοφαρμακολογία.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT