ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 08.02.2020

 

Ὁλοκληρώθηκε μὲ πραγματικὰ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ τρίτη ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς «Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας», μὲ θέμα : «Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ διανόηση ὡς θεμέλιο τῶν Ἐπιστημῶν», ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 καὶ ὥρα 17:00 – 21:00 στὸ κατάμεστο Πολεμικὸ Μουσεῖο (Ἀμφιθέατρο «Ἰωάννης Καποδίστριας»), Ριζάρη 2, Ἀθήνα.


Ἡ ἐκδήλωση συνδιοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica» καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος».


Τὴν ἐκδήλωση χαιρέτισαν ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθηγήτρια κα Ἀριστέα Τόλια, ὁ Πρόεδρος τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος», κ. Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς, ἐνῶ ὁ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica», Καθ. Christian Laes ἔστειλε τὸν χαιρετισμό του, τὸν ὁποῖο ἀνέγνωσε ἡ κα Ἀριστέα Τόλια.


Πρὶν τὸ κύριο μέρος τῆς ἐκδήλωσης ἀναγνώστηκαν ἀπὸ τὸν Γεν. Γραμματέα τοῦ ΟΔΕΓ, κ. Γεώργιο Παυλάκο οἱ χαιρετισμοὶ τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Κωνσταντίνου Βλάση, τοῦ Πρέσβη τῆς Κροατίας στὴν Ἑλλάδα, κ. Aleksandar Sunko καὶ τοῦ τ. Πρέσβη τῆς Οὐκρανίας στὴν Ἑλλάδα-Γενικοῦ Διευθυντῆ τῆς Β΄Εὐρωπαϊκῆς Διεύθυνσης τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας, κ. Volodymyr Shkurov.


Στὴν συνέχεια καὶ μὲ βάση τὸ πρόγραμμα ἡ κα Ἀριστέα Τόλια καὶ ὁ κ. Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς κάλεσαν στὴν σκηνὴ διαδοχικὰ τὶς ὁμάδες μαθητῶν τῶν συμμετεχόντων σχολείων.


Οἱ μαθητὲς τοῦ 1ου Γυμνάσιου λίου παρουσίασαν τὸ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ἰατρικὴ Ὁρολογία», μὲ ὑπεύθυνη καθηγήτρια, τὴν κα Χριστίνα Κουτέλα-Φιλόλογο. Οἱ μαθητὲς παρουσίασαν τὴν ἐτυμολογία βασικῶν ἰατρικῶν ὅρων καὶ τὸ πέρασμά τους στὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες.


Οἱ μαθητὲς τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὀργανισμοῦ «Θεμιστοκλῆς», μὲ ὑπεύθυνες καθηγήτριες τὶς κ. Μαρία Στάβερη - Φιλόλογο, Εἰρήνη Γουρνιεζάκη - Φιλόλογο καὶ Εἰρήνη Καρατζᾶ – Φιλόλογο, παρουσίασαν μὲ ἐνθουσιασμὸ τὸ θέμα : «Τὸ περιπετειῶδες ταξίδι τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, "ὄχημα" στὸν κόσμο τῶν ἐπιστημῶν».


Οἱ μαθητὲς τῆς Σχολῆς Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, Ἱστορίας καὶ Φιλοσοφίας «Ἑλληνικὴ Ἀγωγή», μὲ τὴν Ὑπεύθυνη Προγράμματος Σπουδῶν κα Εὐγενία Μανωλίδου, παρουσίασαν τὸ θέμα : «Οἱ ἑπτὰ Σοφοί, οἱ τὰς ἐς νόησιν ἐπιστήμης κρηπῖδας θέντες» - «Συμπόσιον τῶν ἑπτὰ Σοφῶν – Οἱ βάσεις τῆς ἐπιστημονικῆς σκέψεως». Οἱ μαθητὲς ἀπήγγειλαν τὸ θέμα τους στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ ἦταν καταπληκτικοί.


Οἱ μαθητὲς τοῦ 4ου ΓΕΛ Κατερίνης, μὲ ὑπεύθυνη καθηγήτρια τὴν κα Πηνελόπη Τζιώκα - Φιλόλογο, παρουσίασαν τὸ θέμα : «Οἱ ἐκφάνσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Λόγου στὸν χρόνο». Σημειώνουμε ὅτι οἱ μαθητὲς καὶ ἡ καθηγήτριά τους ταξίδεψαν ἀπὸ τὴν Κατερίνη στὴν Ἀθήνα μόνο γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴν γιορτή.


Οἱ μαθητὲς τῶν Eκπαιδευτηρίων «Ἰόνιος Σχολή», μὲ ὑπεύθυνους καθηγητὲς τὸν κ. Ἀνδρέα Παργινό - Φιλόλογο καὶ τὸν κ. Ἀθανάσιο Κατσούλη – Μουσικό, παρουσίασαν τὸ θέμα : «Ἡ σχέση τῶν λογίων τῆς Κωνσταντινούπολης μετὰ τὴν Ἅλωση μὲ τὴν Βενετία καὶ τὴν προετοιμασία τῆς Ἀναγέννησης». Ἀξίζει εἰδικὴ ἀναφορὰ στὴν παρουσίαση τῶν μαθητῶν τῆς Ἰονίου Σχολῆς, ἡ ὁποία συνδύαζε λόγο, μουσική, τραγούδι καὶ χορό.


Οἱ μαθητὲς τοῦ Πειραματικοῦ Γυμνασίου Ἁγίων Ἀναργύρων, μὲ ὑπεύθυνους καθηγητὲς τὴν κα Αἰκατερίνη Πιτρόπου - Φιλόλογο καὶ τὸν κ. Παντελεήμονα Χιονίδη – Φιλόλογο, παρουσίασαν τὸ θέμα : «Μὲ χρονοκάψουλα τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ταξιδεύουμε στὴν Ἰατρική». Ἡ παρουσίασή τους ἦταν πολὺ πρωτότυπη καὶ οἱ μαθητὲς «ἔπαιξαν» πολὺ καλὰ τοὺς ρόλους ἀρχαίων καὶ σύγχρονων γιατρῶν.


Οἱ μικροὶ μαθητὲς τῆς Σχολῆς Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν «ΦΡΟΝΕΙΝ», μὲ ὑπεύθυνη καθηγήτρια τὴν κα Εἰρήνη Μαυροπούλου, παρουσίασαν τὸ θέμα : «Τὸ ἑλληνικὸν πῦρ ἀπὸ τὸν Προμηθέα ἕως τὸν Εὐκλείδη». Οἱ μαθητὲς τῆς Σχολῆς ἡλικίας 5 ἕως 15 ἐτῶν «ἔπαιξαν» τὸν πυρφόρο Προμηθέα καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔλαβαν τὶς δωρεές του. Ὁ νεαρὸς Προμηθέας ἦταν ἐκπληκτικός, ὅπως καὶ οἱ ἑπτὰ σοφοί. Οἱ δὲ ἀπὸ στήθους ἀπαγγελίες φράσεων ἀρχαίων ἐπιστημόνων ἕως τὸν Εὐκλείδη ἦταν ἐντυπωσιακές.


Οἱ μαθητὲς τοῦ Πολιτιστικοῦ Χώρου «Αἰγηίς», μὲ ὑπεύθυνους καθηγητὲς τὴν κα Ἑλένη Κουλιζάκη – Φιλόλογο καὶ τὸν κ. Μιχάλη Μιχαλακόπουλο – Μουσικολόγο, παρουσίασαν τὸ θέμα : «Διαδραστικὴ ἐκμάθηση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης». Οἱ μικροὶ μαθητὲς καὶ ἡ δασκάλα τους παρουσίασαν ἕνα μάθημα ἀρχαίων ἑλληνικῶν μὲ πρωτότυπο διαδραστικὸ τρόπο, μέσω τοῦ παιχνιδιοῦ. Ἀκόμη, τραγούδησαν μὲ τὸν ἀρχαῖο τρόπο καὶ μὲ συνοδεία λύρας τὸν Ἐπιτάφιο Ὕμνο τοῦ Σεικίλου. Ὅλοι τους ἦταν ἐκπληκτικοί.


Οἱ μαθητὲς τοῦ 5ου ΓΕΛ Πετρούπολης, μὲ ὑπεύθυνο καθηγητὴ τὸν κ. Γιάννη Κανελλόπουλο – Φυσικό, παρουσίασαν τὸ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Θετικὲς Ἐπιστῆμες». Ἡ παρουσίασή τους ἦταν ξεχωριστή, τὰ κείμενα καὶ ἡ ἀπαγγελία τους μᾶς ταξίδεψαν στὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο.


Σημειώνεται ἰδιαιτέρως ἡ συμμετοχὴ τῶν τριῶν Σχολῶν «Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν γιὰ νέα παιδιά»: α) Σχολὴ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, Ἱστορίας καὶ Φιλοσοφίας «Ἑλληνικὴ Ἀγωγή», β) Σχολὴ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν «ΦΡΟΝΕΙΝ» καὶ γ) Πολιτιστικὸς Χῶρος «Αἰγηὶς» ἀπέδειξαν ὅτι ἡ ἐκμάθηση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἀπὸ μικρὴ ἡλικία εἶναι ἐφικτή, ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχουν πρόθυμοι καὶ ἐμπνευσμένοι δάσκαλοι.


Ὅλες οἱ ὁμάδες τῶν μαθητῶν παρουσίασαν τὰ θέματά τους μὲ ζωντάνια, ἀπόδειξη ὅτι δὲν «διάβασαν» ἁπλὰ τὸ μάθημά τους ἀπὸ ὑποχρέωση, ἀλλὰ εἶχαν πραγματικὰ μελετήσει, ὅσα μὲ τόσο ἐνθουσιασμὸ παρουσίασαν!


Ὅλοι, ὅσοι παρευρέθηκαν, ἔμειναν ἐνθουσιασμένοι καὶ χειροκροτοῦσαν μὲ θέρμη ὅλες τὶς ὁμάδες μαθητῶν καὶ Καθηγητῶν.

 

Ἡ κδήλωση ἔχει ἀναρτηθεῖ στὸ κανάλι τοῦ ΟΔΕΓ στὸ youtube στὸν παρακάτω σύνδεσμο :

 

 https://www.youtube.com/watch?v=kAMjv61Gd5k

 

Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὸν κ. Σπύρο Γραμμένο γιὰ τὸ φωτογραφικὸ ὑλικό.

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT