ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 11.02.2024


Ὁλοκληρώθηκε τὴν Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 μὲ ἐπιτυχία ἡ ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς «Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας», που εἶχε τεθεῖ ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τῶν:


Α.Ὑπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων καὶ Ἀθλητισμοῦ καὶ
Β. Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Γενικὴ Γραμματεία Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καὶ Δημόσιας Διπλωματίας.

 

Ἡ φετινὴ ἐκδήλωση εἶχε θέμα: 

 

«Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Φιλοσοφία»

 

καὶ πραγματοποιήθηκε στὸ κατάμεστο Ἀμφιθέατρο «Ἰωάννης Καποδίστριας» στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο.

 

Ἡ ἐκδήλωση συνδιοργανώθηκε γιὰ ἕκτη φορὰ φέτος ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica», τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονoμιὰ (ΕΓΚ) καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος».

 

Τὴν ἐκδήλωση χαιρέτισαν ἡ Ὑφυπουργὸς Παιδείας, Θρησκευμάτων καὶ Ἀθλητισμοῦ, κα Ζέττα Μακρή, ὁ Γενικὸς Γραμματέας Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καὶ Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ, κ. Νίκος Κούκης, ὁ Πρεσβευτὴς τῆς Οὐκρανίας στὴν Ἀλβανία, κ. Volodymyr Shkurov, ὁ Πρεσβευτής τῆς Γερμανίας στὴν Ἑλλάδα, κ. Andreas Kindl, ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Ὁμ. Καθηγήτρια, κα Ἀριστέα Τόλια καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς καὶ τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος», κ. Κωνσταντῖνος Καρκανιάς.

 

Στὴν συνέχεια ἡ δημοσιογράφος καὶ Μέλος τοῦ ΟΔΕΓ κα Σμαραγδὴ Καράγιωργα, συντονίστρια τῆς ἐκδήλωσης, κάλεσε στὴν σκηνὴ διαδοχικὰ τὶς ὁμάδες μαθητῶν τῶν ἑπτὰ συμμετεχόντων σχολείων.

 

Οἱ μαθητὲς τῆς Ἰονίου Σχολῆς Γυμνάσιο Ἀμαρουσίου - Φιλοθέης μὲ ὑπεύθυνους καθηγητὲς τὴν κα Ζέττα Ἀντωνίου, τὸν κ. Ἀνδρέα Παργινὸ καὶ τὸν κ. Χρῆστο Ἠλιόπουλο παρουσίασαν τὸ θέμα: «Ἡ φιλοσοφικὴ θεώρηση τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ζωῆς στὸν Ἀρχίλοχο, στὸν Ὀράτιο καὶ στὸν Μάρκο Αὐρήλιο σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ὁμηρικὴ ἀντίληψη περὶ ὑστεροφημίας καὶ ἡρωισμοῦ».

 

Οἱ μικροὶ μαθητὲς τῆς Σχολῆς «Ἑλένη Κουλιζάκη», στὴν ὁποῖα μαθαίνουν ἀρχαῖα ἑλληνικά, μὲ ὑπεύθυνη καθηγήτρια τὴν κα Ἑλένη Κουλιζάκη παρουσίασαν τὸ θέμα: «Τὰ Δελφικὰ Γράμματα τῶν 7 Σοφῶν -  Ἐτυμολογήσεις  λέξεων τῶν Δελφικῶν Γραμμάτων καὶ εἰκαστική τους ἀναπαράσταση».

 

Οἱ μαθητὲς τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «ΔΟΥΚΑ» μὲ ὑπεύθυνες καθηγήτριες τὴν κα Εὔα Νικολαΐδου, τὴν κα Ἀνδριάνα Κορασίδη καὶ τὴν κα Κορίνα Δρύλλη, παρουσίασαν τὸ θέμα: «Ὅταν τὰ ὀνόματα ὁμιλοῦν: Ἡ φιλοσοφικὴ διάσταση τῆς ἐτυμολογίας στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα».

 

Οἱ μαθητὲς τοῦ Πρότυπου Γυμνασίου Ἁγίων Ἀναργύρων, μὲ ὑπεύθυνο καθηγητὴ τὸν κ. Παντελεήμονα Χιονίδη, παρουσίασαν τὸ θέμα: «Ἡ Ἀλφαβήτα τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας».

 

Οἱ μικροὶ καὶ μεγάλοι μαθητὲς τῆς Σχολῆς Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν «ΦΡΟΝΕΙΝ», μὲ ὑπεύθυνη καθηγήτρια τὴν κα Εἰρήνη Μαυροπούλου, παρουσίασαν τὸ θέμα: «Φιλοσοφοῦντες μετὰ τῶν μαθητῶν».

 

Οἱ μαθητὲς τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία» - Λύκειο Ἡρακλείου, μὲ ὑπεύθυνους καθηγητὲς τὴν κα Εὐαγγελία Κουσκουλή, τὸν κ. Δημήτριο Πάνο, τὴν κα Ἐλισάβετ Ξυραφίδου καὶ τὴν κα Κωνσταντίνα Βασιλείου παρουσίασαν τὸ θέμα: «Ἦθος καὶ Φιλοσοφικὸς στοχασμὸς στὴν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους: Ἐμβληματικὲς φράσεις καὶ ἀντιπαράθεση λόγων».

 

Οἱ μαθητὲς τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία» - Γυμνάσιο Ἀμαρουσίου, μὲ ὑπεύθυνους καθηγητὲς τὴν κα Φλώρα Τζανακάκη, τὴν κα Τατιανὴ Γρηγορίου καὶ τὸν κ. Παῦλο Ραμπαούνη παρουσίασαν τὸ θέμα: «Ἀπὸ τὸ Α στὸ Ω τῆς Ἑλληνικῆς  Φιλοσοφίας».

 

Ὅλες οἱ ὁμάδες τῶν μαθητῶν παρουσίασαν τὰ θέματά τους μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ μᾶς ἔπεισαν ὅτι εἶχαν πραγματικὰ μελετήσει καὶ ἀγαπήσει τὰ θέματα ποὺ παρουσίασαν.

 

Ὅλοι, ὅσοι παρευρέθηκαν χειροκρότησαν θερμὰ ὅλες τὶς ὁμάδες τῶν μαθητῶν καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικούς τους.
 
Σημείωση:
Χορηγὸς ἐπικοινωνίας καὶ ὀπτικοακουστικῆς τεκμηρίωσης τῆς ἐκδήλωσης ἦταν τὸ τηλεοπτικὸ διαδικτυακὸ κανάλι «ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ», ἡ δὲ φωτογραφικὴ κάλυψη ἦταν εὐγενικὴ προσφορὰ τοῦ Δημήτρη Πατεράκη, Μέλους τῆς Ἕνωσης Δημοσιογράφων Περιοδικοῦ καὶ Ἠλεκτρονικοῦ Τύπου Μακεδονίας Θράκης (Ε.ΔΗ.Π.Η.Τ).


Χορηγὸς ἐπικοινωνίας ἦταν ἡ Ἕνωση Δημοσιογράφων Περιοδικοῦ καὶ Ἠλεκτρονικοῦ Τύπου Μακεδονίας.


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT