ΧΡΗΣΙΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

salamina

 

1. Τὰ ἀρχαῖα ὡς ἐργαλεῖο ἐκμάθησης τῆς σύγχρονης γλώσσας!


https://www.youtube.com/watch?v=_7SKLJXTGgM

Περισσότερα...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2016-2017

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,


diadiktyako koinwniko frontistirioΣὲ πολλοὺς δήμους λειτουργεῖ κοινωνικὸ φροντιστήριο, μὲ τὴν ἐπισήμανση ὅτι ἔτσι βοηθοῦν τὶς οἰκογένειες μὲ οἰκονομικὲς δυσκολίες (ἡ ἐγγραφὴ γίνεται μὲ προσκόμιση δελτίου ἀπορίας). Πολὺ καλὴ ἡ πρωτοβουλία ἀλλὰ μὲ περιορισμένα ἀποτελέσματα, ἀφοῦ, ἐκτὸς τῶν μεγάλων ἀποστάσεων ποὺ πρέπει νὰ διανύσουν οἱ μαθητές, γιὰ πολλοὺς ἡ ἀπορία θεωρεῖται (κακῶς, βέβαια) στίγμα.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ


ΤΙ ΞΕΡΩ – ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΩ

 

Ἐν ὄψει τῶν σχολικῶν καὶ πανελληνίων ἐξετάσεων ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ συνεργασία μὲ τὴν Lexigram παρέχουν δωρεὰν στοὺς μαθητὲς τῶν τριῶν τάξεων Γυμνασίου καὶ Λυκείου ἕνα λογισμικὸ γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνική, ποὺ θὰ τοὺς βοηθήσει στὴν προσπάθειά τους νὰ ἐλέγξουν τὶς γνώσεις τους καὶ νὰ συμπληρώσουν τὰ κενά τους.

Περισσότερα...

ΚΛΙΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ

 

latiniko leksὉ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ συνεργασία μὲ τὴν Lexigram προσφέρουν δωρεὰν τὸ κλιτικὸ λεξικὸ λατινικῶν στοὺς ἐπισκέπτες τῶν ἱστοσελίδων τους.


Πρὸς τὸ παρὸν συμπεριλαμβάνει μόνο τὰ λατινικὰ ρήματα, ἀλλὰ πολὺ σύντομα θὰ ἔχουμε καὶ οὐσιαστικὰ καὶ ἐπίθετα.


Μπορεῖτε νὰ γράψετε ἕνα ὁποιοδήποτε λατινικὸ ρῆμα σὲ ὅποιον τύπο θέλετε καὶ τὸ λεξικὸ θὰ τὸ ἀναγνωρίσει καὶ θὰ τὸ κλίνει.


Ἀρχικὰ θὰ εἶναι ἕνα κλιτικὸ λεξικὸ ποὺ προσφέρει ἀναγνώριση καὶ κλίση, ἀλλὰ στὴν πορεία θὰ ἐμπλουτιστεῖ μὲ σημασίες (ἑρμηνεύματα) ὥστε νὰ γίνει ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ πλῆρες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ)


Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

Ἡ Ἑταιρεία «LexiGram», παρακολουθώντας τὶς ἐπὶ δεκαετίες δραστηριότητες καὶ τὴν κοινωνικὴ προσφορὰ τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἀποφάσισε νὰ συνεργαστοῦμε προσφέροντας ἕνα Πρόγραμμα ποὺ ἀποτελεῖ μία προέκταση τῆς ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας ποὺ παρέχουν οἱ δῆμοι καὶ τὸ ὁποῖο θὰ ὑλοποιεῖται μέσω Διαδικτύου (ἀπὸ τοὺς ἱστοτόπους τῶν δήμων) χρησιμοποιώντας ὡς πλατφόρμα τὰ λεξικὰ καὶ τὰ λογισμικά της. Στὸ Πρόγραμμα θὰ ἔχουν δωρεὰν πρόσβαση ὅλοι οἱ δημότες, ἐκπαιδευτικοί, γονεῖς καὶ μαθητὲς ὅλων τῶν βαθμίδων καὶ ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT