ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ


ΤΙ ΞΕΡΩ – ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΩ

 

Ἐν ὄψει τῶν σχολικῶν καὶ πανελληνίων ἐξετάσεων ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ συνεργασία μὲ τὴν Lexigram παρέχουν δωρεὰν στοὺς μαθητὲς τῶν τριῶν τάξεων Γυμνασίου καὶ Λυκείου ἕνα λογισμικὸ γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνική, ποὺ θὰ τοὺς βοηθήσει στὴν προσπάθειά τους νὰ ἐλέγξουν τὶς γνώσεις τους καὶ νὰ συμπληρώσουν τὰ κενά τους.


Συγκεκριμένα, οἱ μαθητὲς ἔχοντας ὡς βάση τὰ διδαγμένα κείμενα θὰ μποροῦν μὲ ἄμεσο τρόπο, μὲ ἕνα μόνο κλίκ, νὰ βρίσκουν καὶ νὰ ἀπαντοῦν στὶς λεξιλογικές, συντακτικὲς καὶ γραμματικὲς ἀσκήσεις, ποὺ λύνονται ὅλες μὲ διαδραστικὸ τρόπο κατὰ ἑνότητα τοῦ σχολικοῦ βιβλίου καὶ ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης. Ἐπίσης, διαδραστικὰ προσφέρεται ἡ μετάφραση ὅλων τῶν κειμένων.


Εὐελπιστοῦμε τὸ σύγχρονο αὐτὸ ἐργαλεῖο νὰ συνδράμει στὴν ἐξάσκηση καὶ ἐνίσχυση τῶν γνώσεων τῶν μαθητῶν, δίνοντάς τους τὴν εὐκαιρία νὰ ἔρθουν πιὸ κοντὰ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα.

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ : http://apps.lexigram.gr/ellinognosia/chooseeks.htm

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT