ΧΡΗΣΙΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

salamina

 

1. Τὰ ἀρχαῖα ὡς ἐργαλεῖο ἐκμάθησης τῆς σύγχρονης γλώσσας!


https://www.youtube.com/watch?v=_7SKLJXTGgM


2. Τί διδασκόμαστε ἀπὸ τὴν ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας!


https://www.youtube.com/watch?v=0toXNGnCEu0

 

3. Πόσα μποροῦμε νὰ μάθουμε ἀπὸ μία μετοχή!


https://www.youtube.com/watch?v=AHaSeAQ1Vwc 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT