7ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ὁ διαγωνισμὸς ἀπευθύνεται:

  

σὲ μαθητὲς τῆς Β΄ τάξης Λυκείου τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου. (προκήρυξη)

 

σὲ μαθητὲς τῆς Γ΄ τάξης τῶν ἑλληνικῶν Λυκείων ποὺ λειτουργοῦν σὲ εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἐκτς τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου καὶ σὲ μαθητὲς τῆς τελευταίας τάξης σχολείου, ἰσοδύναμης μὲ τὴν ἑλληνικὴ Γ’ Λυκείου, ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης, ἐκτς τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου, καὶ ἀπὸ τὸ Μεξικό. (προκήρυξη στὰ ἑλληνικά), (προκήρυξη στὰ ἀγγλικά). 

  

Ἡ ὕλη τοῦ διαγωνισμοῦ ἐπιλέγεται ἀπὸ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα τῆς ἀττικῆς διαλέκτου, πεζὰ καὶ ποιητικά.

  

Γιὰ τὸν διαγωνισμὸ ἡ ὕλη ἔχει ὡς ἑξῆς :

 

Ἰσοκράτους Λόγος Πρὸς Δημονίκον

Ἀρριανο Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις  

  

Αἰτήσεις Συμμετοχῆς:

 

γιὰ τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα

γιὰ τὰ σχολεῖα τῆς Κύπρου

γιὰ τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα τῶν ὑπόλοιπων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν

 

Λίγα λόγια γιὰ τὸν 7ο Ἐτήσιο Μαθητικὸ Εὐρωπαϊκὸ Διαγωνισμό .

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT