ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2002

Τὴν 10η Μαρτίου 2002 μὲ ἔγκριση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τὴν συνεργασία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας Κύπρου προκηρύξαμε Διαγωνισμὸ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν σὲ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο. Τὸν Διαγωνισμὸ στήριξαν ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, 30 Δῆμοι, Πνευματικὰ Κέντρα, τὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο τῆς Ἑλλάδος, Τράπεζες, Ἐκδοτικοὶ Οἶκοι κ.ἄ. Τὰ πρῶτα Βραβεῖα ἀπένειμαν ἡ Ὑφυπουργὸς Παιδείας τῆς Ἑλλάδος, τ. Ὑπουργοί, Ἀκαδημαϊκοί, ἡ Μορφωτικὴ Ἀκόλουθος τῆς Κυπριακῆς Πρεσβείας καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι.

 

 


 

 

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT