ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2004

Τὴν 23η Ἀπριλίου 2004, ἡμέρα Παρασκευὴ καὶ ὥρα 19.00, πραγματοποιήθηκε ἡ ἀπονομὴ τῶν Βραβείων τοῦ 5ου Εὐρωπαϊκοῦ Διαγωνισμοῦ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὴν αἴθουσα «ΔΕΛΦΟΙ» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῶν Ρουμελιωτῶν.

 

Τὸν Διαγωνισμὸ διοργάνωσε, γιὰ πέμπτη φορά, ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Κλασικῶν Φιλολόγων «EUROCLASSICA».

 

Ἔλαβαν μέρος στὸν Διαγωνισμὸ περίπου 1000 τελειόφοιτοι μαθητὲς ἀπὸ 78 Λύκεια τῆς Ἀττικῆς, ἀπὸ 88 πόλεις τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, καθὼς καὶ 250 μαθητὲς Λυκείων ἀπὸ 11 Χῶρες τῆς Εὐρώπης.

 

Τὰ Βραβεῖα στοὺς τρεῖς πρώτους ἀπένειμαν οἱ κ.κ. Ἄννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, Ἀπόστολος Κακλαμάνης, τ. Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, καὶ Ἰσμήνη Κριάρη-Κατράνη, Εἰδικὴ Γραμμ. Παιδείας-Ὁμογενῶν καὶ Διαπολιτισμικῆς Ἐκπαίδευσης, ἀντιστοίχως.

 

Τὰ Βραβεῖα στοὺς τρεῖς πρώτους ἀπὸ τὴν Κύπρο ἀπένειμαν οἱ κ.κ. Νάσα Παταπίου, Μορφωτικὴ Ἀκόλουθος τῆς Πρεσβείας τῆς Κύπρου, Μαρία Οἰκονομίδου, ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου καὶ ὁ Ἀκαδημαϊκὸς Ἀντώνιος Κουνάδης, ἐπίτ. Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς.

 

Τέλος ἐκτὸς ἀπὸ τὰ γενικὰ Βραβεῖα ἐδόθησαν καὶ εἰδικὰ Βραβεῖα ἀνὰ Δῆμο (ἀπὸ 12 Δήμους) ἀπὸ τοὺς ἀντιστοίχους Δημάρχους ἢ ἐκπροσώπους τους. Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε ὅτι στοὺς τρεῖς πρώτους μαθητὲς ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ἐδόθηκε τὸ Μετάλλιο τῆς Πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὴν Ἀντιδήμαρχο κ. Ἥρα Βαλσαμάκη.

 

 

 AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT