ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2005

 

Τὴν Κυριακὴ 20 Φεβρουαρίου 2005, διεξήχθη ὁ καθιερωμένος ἐτήσιος Διαγωνισμὸς Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, ποὺ διοργάνωσε ὁ ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν μὲ τὴν συνεργασία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Κλασικῶν Φιλολόγων «EUROCLASSICA».

  

Σ’ αὐτὸν ἔλαβαν μέρος περίπου 1000 τελειόφοιτοι μαθητὲς ἀπὸ 100 Λύκεια τῆς Ἀττικῆς, ἀπὸ 90 πόλεις τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου.

  

Τὰ γραπτὰ δοκίμια συγκεντρώνονται στὴν Ἀθήνα καὶ θὰ ἀξιολογηθοῦν ἀπὸ τὴν Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπή.

  

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἔχει θέσει τὸν 6ο Διεθνῆ Διαγωνισμὸ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ὑπὸ τὴν Αἰγίδα του καὶ ὅτι ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ δεκάδες Δῆμοι καὶ Φορεῖς ἀπὸ ὅλη τὴν Ἐπικράτεια τὸν στηρίζουν οἰκονομικὰ καὶ ὀργανωτικά.

  

 

Ἡ βράβευση τῶν τριῶν πρώτων νικητῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο καθὼς καὶ τῶν πρώτων νικητῶν ἀπὸ κάθε ἄλλη Χώρα θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν 15η Ἀπριλίου 2005 σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση.

  

Ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ εὐχαριστεῖ γιὰ τὴν συνεργασία τὸ ΥΠΕΠΘ Ἑλλάδος, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τὶς Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις, τοὺς Συλλόγους Φιλολόγων, καθὼς καὶ τὰ Μέλη τῶν τοπικῶν Ἐπιτροπῶν ὅλης τς Χώρας γιὰ τὴν βοήθειά τους στὴν διεξαγωγὴ τοῦ Διαγωνισμοῦ.

  

 


 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT