ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 5ου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δύο web-site μ ἐργασίες μαθητῶν τοῦ 5ου Εὐρωπαϊκοῦ Διαγωνισμοῦ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν :

 

http://www.ancientgreece2006.blogspot.com

 

http://ancientgreece2006.kilu.de

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT