ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 8ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

  

Μέσα σ' ἕνα σεμνὸ καὶ εὐχάριστο κλίμα ἔγινε ἡ τελετὴ ἀπονομῆς τῶν βραβείων τοῦ 8ου Ἐτήσιου Μαθητικοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαγωνισμοῦ στὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Γραμματεία, στὴν αἴθουσα τελετῶν «JACQUELINE DE ROMILLY» τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τὴν Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009.

  

Οἱ βραβευμένοι μαθητές, μὲ τὴν συνοδεία τῶν καθηγητῶν τους ποὺ δίδαξαν τὸ μάθημα, συμμετεῖχαν σὲ πρόγραμμα φιλοξενίας ποὺ περιελάμβανε καὶ περιηγήσεις σὲ ἑλληνικοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους. Τὸ πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε ἀπὸ 1 μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 2009.

  

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), ὁ ὁποῖος εἶχε καὶ τὴν ἀρχικὴ ἰδέα γιὰ τὴν διοργάνωση ἑνὸς Διαγωνισμοῦ στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ ἀπὸ τὸ 1997 ἕως τὸ 2005 τὸν διοργάνωνε μόνος του, μετεῖχε γιὰ τέταρτη συνεχῆ χρονιὰ στὴν διοργάνωση τοῦ Διαγωνισμοῦ.

  

Θυμίζουμε ὅτι ἀπὸ τὸ 2006 ὁ Διαγωνισμὸς συνδιοργανώνεται ἀπὸ τοὺς ἑξῆς φορεῖς :

 

1. Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων

 

2. Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιὰ

 

3. Ἑταιρεία Ἑλληνῶν Φιλολόγων

 

4. Εὐρωπαϊκὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Δελφῶν

 

5. Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας

 

6. Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο

 

7. Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων

  

Σκοποὶ τοῦ διαγωνισμοῦ εἶναι:

νὰ ἀναδειχθεῖ ἡ εὐρωπαϊκὴ διάσταση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχαιότητας καὶ ἡ σημασία τῆς μελέτης τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο,

 

νὰ προβληθεῖ ἡ ρχαία λληνικὴ Γλσσα ὡς φορέας καὶ μέσον ἔκφρασης ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν καὶ ὡς θεμελιώδης συνιστσα τν σύγχρονων εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν, νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ καλλιέργεια ἀξιῶν τῶν κλασικῶν γραμμάτων στὰ εὐρωπαϊκὰ σχολεῖα.

 

Κατὰ τὴν τελετὴ βράβευσης ἀπηύθυναν χαιρετισμὸ ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Ἄρης Σπηλιωτόπουλος, ἡ Γ.Γ τοῦ ΥΠΕΠΘ κα. Νίκη Γκοτσοπούλου, ἡ Ἐθνικὴ Συντονίστρια Κύπρου, Ἐπιθεωρήτρια Μέσης Ἐκπαίδευσης τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου, κα. Λουκία Χατζημιχαήλ, ὁ Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, κ. Διονύσιος Ἀναπολιτάνος, ὁ καθηγητὴς Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, Διευθυντὴς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Δελφῶν, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας, Καθηγητὴς Πάνος Λιγομενίδης, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς, ἡ κ. Γεωργία Ξανθάκη, Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων, ὁ Δρ Ἀναστάσιος Στέφος, Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἑταιρείας Φιλολόγων, Ἐπίτιμος Σύμβουλος Φιλολόγων καὶ ὁ κ. Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς, Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ.

 

1o-Βραβεῖο-Ἑλβετίας-Maurus-Kaufmann,-Alte-Kantonsschule,-Aarau.jpg3ο-Βραβεῖο-Ἑλλάδος-Νικόλαος-Τσιώλης-6ο-ΓΕ-Λ--Νέας-Σμύρνης.jpg5ο-Βραβεῖο-Ἑλλάδος-Θεοδώρα-Ἰατρέλλη-Βαρβάκειο-Λύκειο-Ἀθήνα.jpg8η-ἀπονομή.jpgΕἰδικὸ-Βραβεῖο-γιὰ-τὰ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΛΥΚΕΙΑ-ΣΤΙΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ-ΧΩΡΕΣ.jpgἈναμνηστικὴ-φωτογραφία.jpg

  

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT