ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ : ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Ὁ Ὀργανισμός γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) ἀπὸ τὸ 2002 ἔως τὸ 2013, ὑποστήριζε οἰκονομικὰ τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Πρόγραμμα Κατασκηνώσεων «Ἀστεράκια Χερσονήσου». Τὸ πρόγραμμα διοργανωνόταν κάθε καλοκαίρι σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτιστικὸ Διαφωτιστικὸ Σύλλογο Σεβαστουπόλεως «Χερσόνησος» καὶ τὸ Ταυρικὸ Κέντρο Ἑλληνικῶν Σπουδῶν «Ἐλπίδα» καὶ ἀπευθύνεται σὲ μαθητὲς ἡλικίας 10-16 ἐτῶν, ποὺ διακρίνονται στὸν Παγκριμαϊκὸ καὶ Πανουκρανικὸ Διαγωνισμὸ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, Ἱστορία καὶ Πολιτισμό.

 

 

 

ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2002

 

Τὸ πρόγραμμα ὀνομάζεται «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» καὶ ἀπευθύνεται σὲ μαθητὲς ἡλικίας 10-16 ἐτῶν, ποὺ διακρίνονται στὸν Παγκριμαϊκὸ καὶ στὸν Πανουκρανικὸ Διαγωνισμὸ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, Ἱστορία καὶ Πολιτισμό. Σκοπὸς τοῦ προγράμματος εἶναι νὰ δοθεῖ ἡ δυνατότητα σὲ ταλαντούχους μαθητὲς νὰ ἐμπλουτίσουν τὶς γνώσεις τους συνδυάζοντας τὰ μαθήματα μὲ τὴν ξεκούραση κοντὰ στὴν θάλασσα.

 

Περισσότερα...

ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2003

 

Τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Πρόγραμμα «Ἀστεράκια Χερσονήσου» κατ τν διάρκεια τς φιλοξενίας τους στὴν Ἀθήνα τ 2003.

 

Περισσότερα...

ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2004

 

Τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Πρόγραμμα «Ἀστεράκια Χερσονήσου» κατ τν διάρκεια τς φιλοξενίας τους στὴν Ἀθήνα τ 2004.

 

Περισσότερα...

ΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

τῶν Β. Λιάχοβα καὶ Σ. Λαζαρίδη *

 

Στὴν σύγχρονη κοινωνία, τὰ παιδιά μας ἀφιερώνουν πολλὰ χρόνια γιὰ τὶς σπουδές τους (δημοτικὰ σχολεῖα, γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια) καὶ εἶναι ἀναγκασμένα νὰ μαθαίνουν πάρα πολλὰ πράγματα. Κουράζονται πολὺ ἀπὸ τὸ φορτίο τοῦ διδακτικοῦ προγράμματος, καὶ δυστυχῶς γιὰ πολλὰ παιδιὰ ἡ μάθηση γίνεται μία δύσκολη καὶ δυσάρεστη ἐργασία. Τὰ παιδιὰ μὲ ἀνυπομονησία περιμένουν τὶς καλοκαιρινὲς διακοπὲς γιὰ νὰ ξεκουραστοῦν ἐπὶ τέλους ἀπὸ τὰ μαθήματα καὶ νὰ χορτάσουν τὸν ὕπνο τους.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT