ΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

τῶν Β. Λιάχοβα καὶ Σ. Λαζαρίδη *

 

Στὴν σύγχρονη κοινωνία, τὰ παιδιά μας ἀφιερώνουν πολλὰ χρόνια γιὰ τὶς σπουδές τους (δημοτικὰ σχολεῖα, γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια) καὶ εἶναι ἀναγκασμένα νὰ μαθαίνουν πάρα πολλὰ πράγματα. Κουράζονται πολὺ ἀπὸ τὸ φορτίο τοῦ διδακτικοῦ προγράμματος, καὶ δυστυχῶς γιὰ πολλὰ παιδιὰ ἡ μάθηση γίνεται μία δύσκολη καὶ δυσάρεστη ἐργασία. Τὰ παιδιὰ μὲ ἀνυπομονησία περιμένουν τὶς καλοκαιρινὲς διακοπὲς γιὰ νὰ ξεκουραστοῦν ἐπὶ τέλους ἀπὸ τὰ μαθήματα καὶ νὰ χορτάσουν τὸν ὕπνο τους.


Λίγοι ἐνήλικοι μποροῦν νὰ πιστέψουν πὼς ἀνάμεσά τους ὑπάρχουν καὶ παιδιὰ ποὺ τὸ καλοκαίρι θέλουν νὰ συνεχίσουν τὴν ἐκμάθηση–τὴν μελέτη τῶν νεοελληνικῶν, ἐκεῖνα ποὺ γιὰ νὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία συμμετοχῆς στὸ θερινὸ ἐκπαιδευτικὸ Πρόγραμμα δουλεύουν μὲ ζῆλο καὶ ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια στὴν διάρκεια ὅλου τοῦ σχολικοῦ ἔτους. Ἀναρωτιόμαστε, τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τόσο πολὺ τοὺς προσελκύει; Γιατί θέλουν νὰ γίνουν μέλη τῆς ὁμάδας «Ἀστεράκια»;


Ἀναρωτιόμαστε πολὺ περισσότερο ἀφοῦ γνωρίζουν καλὰ ὅτι στὴν κατασκήνωση θὰ ἔχουν 4-6 ὧρες μάθημα τὴν ἡμέρα, ὅτι τὸ καλοκαίρι ἀντὶ γιὰ διακοπὲς θὰ ἔχουν διάβασμα, θὰ μελετοῦν κείμενα, θὰ γράφουν ἐκθέσεις, θὰ δουλεύουν μὲ τὰ λεξικά, δηλαδὴ θὰ μαθαίνουν, θὰ μαθαίνουν, θὰ μαθαίνουν. Ἡ ἀπάντηση εἶναι μία καὶ μοναδικὴ – ὅλα αὐτὰ τοὺς φέρνουν χαρὰ καὶ εὐχαρίστηση!


Οἱ ψυχολόγοι ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου μπορεῖ νὰ γίνει μόνο μέσα σὲ θετικὸ συναισθηματικὸ ὑπόβαθρο. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὰ παιδιὰ μαθαίνουν τὸ ὑλικό τῶν μαθημάτων πιὸ γρήγορα ἂν αὐτὸ παρουσιάζεται μὲ μορφὴ διασκέδασης καὶ συνδυάζεται μὲ τὴν ψυχαγωγία.


Ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἀρχὴ εἶναι θεμελιώδης γιὰ τοὺς διοργανωτὲς τοῦ θερινοῦ ἐκπαιδευτικοῦ Προγράμματος «Ἀστεράκια Χερσονήσου», ὅπου ἡ γλωσσικὴ κατάρτιση καὶ οἱ χαρούμενες διακοπὲς πᾶνε χέρι-χέρι. Τὸ Πρόγραμμά μας προσφέρει στὰ παιδιὰ μία θαυμάσια εὐκαιρία νὰ περάσουν τρεῖς βδομάδες τῶν διακοπῶν τους εὐχάριστα καὶ ὠφέλιμα, νὰ ἀποκτήσουν νέους φίλους καὶ νὰ πλουτίσουν τὶς γνώσεις τους.


Στὴν κατασκήνωση ἡ ἐκμάθηση γίνεται μέσο διασκέδασης. Ἐδῶ τὰ παιδιὰ σὲ μία φυσικὴ καὶ χαλαρὴ ἀτμόσφαιρα μελετοῦν τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ τὸν Πολιτισμὸ συνδυάζοντας τὴν ἀνάπαυση μὲ τὴν ἐκπαίδευση καὶ τὴν δημιουργία.


Οἱ μέρες στὴν κατασκήνωση εἶναι ἀφιερωμένες στὴν ἀπόκτηση καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν γλωσσικῶν δεξιοτήτων, στὴν ἀνάπτυξη τῆς πολυγνωσίας, στὴν διεύρυνση τοῦ ὁρίζοντα τῶν γνώσεων τῶν παιδιῶν, καθὼς καὶ στὸν ἐνεργὸ τρόπο ἀνάπαυσης: χοροί, τραγούδια, παιχνίδια, διαγωνισμοί, ἐκδρομές, ἐκδηλώσεις καὶ πολλὰ ἄλλα γεμίζουν τὴν ζωὴ τῶν παιδιῶν μὲ νέες ἐμπειρίες, ὑπέροχες ἐντυπώσεις, θετικὰ συναισθήματα καὶ τὰ βοηθοῦν νὰ ἀγαπήσουν τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ μὲ ὅλη τὴν ψυχή τους.


Τὸ Πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σειρὰ δραστηριοτήτων ποὺ διεξάγονται μὲ ἕναν συναρπαστικὸ τρόπο καὶ δὲν μοιάζουν τὰ κανονικὰ μαθήματα τοῦ σχολείου. Οἱ δάσκαλοι δὲν ἀναγκάζουν τοὺς μαθητὲς νὰ ἀποστηθίσουν καὶ δὲν τοὺς βάζουν βαθμούς, ὅπως ἔχουν συνηθίσει. Στὸ τέλος, ὅλοι οἱ συμμετέχοντες ἔχουν βοηθηθεῖ νὰ ἀνακαλύψουν τὶς κρυφὲς δυνάμεις τους, νὰ κάνουν ἕνα σημαντικὸ ἅλμα πρὸς τὰ ἐμπρός.


Φέτος, τὸν περασμένο Αὔγουστο, μία καινούρια ὁμάδα «ἀστερακιῶν» εἶχε συγκεντρωθεῖ στὴν Κατασκήνωση «Ὠμέγα» ἤδη γιὰ 13η φορά. Ὅπως πάντα τὸ Πρόγραμμα περιελάμβανε μαθήματα ἑλληνικῶν, χοροῦ καὶ τραγουδιοῦ, περιηγήσεις στὰ ἀξιοθέατα τῆς Κριμαίας ὅπου οἱ Ἕλληνες ἔχουν ἀφήσει ἕναν πλούσιο πολιτισμό. Τὰ παιδιὰ ἐπισκέφτηκαν ἐπίσης τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο καὶ τὸ μουσεῖο τῆς Ἀρχαίας Χερσονήσου.


Εἶδαν μία ἐκπληκτικὴ παράσταση «Αἴσωπος» στὰ ἐρείπια τοῦ Ἀρχαίου Θεάτρου τῆς Χερσονήσου στὸ ὕπαιθρο. Ἐπισκέφθηκαν τὴν καταπληκτικὴ ἔκθεση τῆς ἑλληνικῆς κεραμικῆς καὶ ἔνιωσαν τὸ μυστήριο τῆς δημιουργίας ἑλληνικῶν ἀμφορέων, κυλίκων, ληκύθων καὶ πιθαριῶν. Ἔκαναν ἕνα ὑπέροχο θαλάσσιο ταξίδι ἀπὸ τὴν πόλη Μπαλακλάβα στὸ ἀκρωτήριο Φιολέντ. Παρακολούθησαν μία παράσταση τῶν δελφινιῶν-ζώων ποὺ σύμφωνα μὲ τὴν ἑλληνικὴ μυθολογία, συχνὰ συνόδευαν τοὺς θεοὺς–τὴν Ἀφροδίτη, τὸν Ποσειδῶνα, τὸν Ἀπόλλωνα.


Μία ἀκόμη δέκατη τρίτη περίοδος τοῦ Προγράμματος «Ἀστεράκια τῆς Χερσονήσου» ἔχει ὁλοκληρωθεῖ μὲ ἐπιτυχία. Ὅλοι οἱ μαθητὲς ἔδειξαν καλὰ ἀποτελέσματα στὴν τελικὴ ἐξέταση. Φεύγοντας ἀπὸ τὸν ὅρμο Ὠμέγα, κάθε παιδὶ πῆρε μαζί του ὄχι μόνο νέες γνώσεις καὶ ἀξέχαστες ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν διαμονή του στὴν κατασκήνωση, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑλληνικὰ ἀναμνηστικὰ ποὺ ἔκανε μὲ τὰ χέρια του.


Τὸν Σεπτέμβριο, ὅλα τὰ παιδιὰ κάθισαν πάλι στὰ θρανία καὶ συνέχισαν τὴν μελέτη τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων στὰ σχολεῖα τους, στὰ πολιτιστικὰ καὶ ἐκπαιδευτικὰ κέντρα. Αὐτοί, φυσικά, θὰ συναντηθοῦν καὶ πάλι στὴν Συμφερούπολη, στὴν Μαριούπολη στὶς λεγόμενες μαθητικὲς Ὀλυμπιάδες γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ὅπου θὰ ἀποδείξουν τὶς γνώσεις τους. Καὶ μετὰ πάλι θὰ περιμένουν τὸ καλοκαίρι καὶ τὴν πιθανότητα νὰ ξαναζήσουνν τὸ παραμύθι τῶν ἀστεριῶν...


Οἱ συμμετέχοντες καὶ οἱ γονεῖς τους γνωρίζουν ὅτι χρωστοῦν εὐγνωμοσύνη στὸ Ταυρικὸ Κέντρο Ἑλληνικῶν Σπουδῶν «Ἐλπίδα» γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ τὴν διεξαγωγὴ τοῦ Προγράμματος «Ἀστεράκια Χερσονήσου 2012», στὸ Ἰνστιτούτου Καινοτόμων Τεχνολογιῶν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Ἐπιστήμης τῆς Οὐκρανίας, στὸ Παράρτημα τῆς Κριμαίας γιὰ τὴν μεθοδολογικὴ ὑποστήριξη τοῦ Προγράμματος, στοὺς καθηγητὲς ποὺ ἔχουν ἐργαστεῖ στὸ φετινὸ πρόγραμμα: Σωκράτη Λαζαρίδη, Βαλεντίνα Λιάχοβα, Ὄλγα Λαζαρίδου, Αἰκατερίνη Κολέσνικ, Μαρία Λιχοντόβσκαγια, καθὼς καὶ στοὺς χορηγούς μας γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ὑποστήριξη αὐτοῦ τοῦ ἔργου: στὸ Ἵδρυμα Παύλου καὶ Ἀλεξάνδρας Κανελλοπούλου (Ἀθήνα), στὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (Ἀθήνα), στὸ Ἵδρυμα Κώστα καὶ Ἑλένης Οὐράνη (Ἀθήνα), στὸ ταξιδιωτικὸ γραφεῖο «Συρίγος-Travel» (Ἀθήνα) καὶ στοὺς πιστοὺς φίλους τῶν «ἀστερακιῶν» ἀπὸ τὴν Κύπρο–τοὺς κκ. Χρυσόστομο Παπαβασιλείου καὶ Κυριάκο Κοφτερό.


Δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅτι στὸ ἐκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα «Ἀστεράκια Χερσονήσου», στὸ ὁποῖο ἀπὸ τὸ 2000 κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῶν τῶν δεκατριῶν χρόνων τῆς ὕπαρξής του συμμετεῖχαν τριακόσια δεκαοκτὼ παιδιὰ ἀπὸ διάφορες ἐθνότητες, πόλεις καὶ χωριὰ τῆς Οὐκρανίας καὶ τῆς Κριμαίας. Τὸ Πρόγραμμα πέρασε ἀπὸ τὴν «βρεφικὴ καὶ παιδικὴ ἡλικία του» καὶ μπῆκε στὰ «κρίσιμα χρόνια τῆς ἐφηβείας». Τί τὸ περιμένει μπροστά; Ποιὰ μορφὴ θὰ ἔχει στὸ μέλλον; Πῶς θὰ περάσει τὶς δυσκολίες τῆς μεταβατικῆς περιόδου; Θὰ μπορέσει νὰ λύσει τὰ προβλήματα ποὺ ἐμφανίζονται;


Δὲν τὸ ξέρουμε, ἀλλὰ πιστεύουμε σὲ ἕνα λαμπερὸ μέλλον καὶ ἐλπίζουμε σὲ περαιτέρω συνεργασία μὲ τοὺς Ἕλληνες φίλους μας ἀπὸ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀναγέννηση τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς γλώσσας τῶν Ἑλλήνων στὸν τόπο μας, στὴν διάδοση τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέσα σὲ ἄλλους λαοὺς καὶ ἔθνη ποὺ ζοῦν στὴν Κριμαία, στὴν βελτίωση τῶν φιλικῶν σχέσεων μεταξὺ αὐτῶν τῶν λαῶν σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς.


Ἡ σωτηρία καὶ ἡ ἐξάπλωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας εἶναι ἕνας σημαντικὸς στόχος μας καὶ αὐτὴ ὁμιλεῖται στὴν Κριμαία ἐπὶ τρεῖς χιλιάδες χρόνια. Γιὰ τοὺς πολίτες τῆς Οὐκρανίας ποὺ ἔχουν ἑλληνικὴ καταγωγὴ ἡ ἐπιδίωξη αὐτῆς τῆς διάσωσης εἶναι ὕψιστο καθῆκον.

 

* Ἡ Βαλεντίνα Λιάχοβα εἶναι Διευθύντρια τοῦ Προγράμματος «Ἀστεράκια τῆς Χερσονήσου». Ὁ Σωκράτης Λαζαρίδης εἶναι Πρόεδρος τοῦ Ταυρικοῦ Κέντρου Ἑλληνικῶν Σπουδῶν «Ἐλπίδα».

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT