ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2002

 

Τὸ πρόγραμμα ὀνομάζεται «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» καὶ ἀπευθύνεται σὲ μαθητὲς ἡλικίας 10-16 ἐτῶν, ποὺ διακρίνονται στὸν Παγκριμαϊκὸ καὶ στὸν Πανουκρανικὸ Διαγωνισμὸ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, Ἱστορία καὶ Πολιτισμό. Σκοπὸς τοῦ προγράμματος εἶναι νὰ δοθεῖ ἡ δυνατότητα σὲ ταλαντούχους μαθητὲς νὰ ἐμπλουτίσουν τὶς γνώσεις τους συνδυάζοντας τὰ μαθήματα μὲ τὴν ξεκούραση κοντὰ στὴν θάλασσα.

 

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παραμονῆς τους στὴν κατασκήνωση τὰ παιδιὰ παρακολουθοῦν σειρὰ μαθημάτων Ἑλληνικῆς Γλώσσας, διαλέξεις Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καὶ Λογοτεχνίας, μαθήματα ἑλληνικῶν ἐθνικῶν χορῶν καὶ τραγουδιῶν, εἰδικὰ μαθήματα ζωγραφικῆς καθὼς καὶ χειροτεχνίας (περιλαμβάνεται καὶ διδασκαλία ραφῆς τῆς παλαιότερης ἑλληνικῆς ἐθνικῆς στολῆς!) κ.ἄ.

 

Ἐπίσης, παίρνουν μέρος σὲ διάφορες ἐκδηλώσεις, ἐκπαιδευτικὲς ἐκδρομὲς καὶ διαγωνισμοὺς μὲ κυριότερο στόχο τὴν γνωριμία τους μὲ τὴν πνευματικὴ κληρονομιά, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὶς παραδόσεις τῆς Ἑλλάδος, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν γνωριμία μὲ τὰ ἑλληνικὰ μνημεῖα στὴν Κριμαία, ποὺ σώζονται ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα καὶ τὴν βυζαντινὴ ἐποχὴ μέχρι σήμερα. Οἱ μαθητὲς πλαισιωμένοι ἀπὸ εἰδικοὺς ἐπιστήμονες καὶ ψυχολόγους ἐναρμονίζουν τὶς γνώσεις μὲ τὰ κοινωνικὰ προγράμματα διδαχῆς τῶν πανανθρώπινων ἀξιῶν καὶ ἀνάπτυξης τοῦ ἐσωτερικοῦ τους κόσμου. Σ’ αὐτὸ βοηθοῦν ἐκλεκτοὶ δάσκαλοι τῶν σχολείων καὶ καθηγητὲς τῶν Πανεπιστημίων τῆς Κριμαίας καὶ τῆς Οὐκρανίας, μὲ ὑπεύθυνη τὴν διδασκάλισα Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ψυχολόγο, κα Βαλεντίνα Λιάχοβα.

 

Τὰ παιδιὰ φιλοξενοῦνται γιὰ λίγες μέρες στὴν Ἀθήνα, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν οἰκονομικὲς δυνατότητες.

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT