ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

Ὁ Ὀργανισμός μας ἀποσκοπεῖ στὴν διατήρηση τῆς προγονικῆς γλώσσας τῶν ἑλληνοφώνων τοῦ ἐξωτερικοῦ μέσω τῆς συνεχοῦς ἐπικοινωνίας μαζί τους ἀλλὰ καὶ τῆς ἐνίσχυσης τῶν δικῶν τους προσπαθειῶν. Ἔμβλημά μας γιὰ αὐτὸν τὸν στόχο εἶναι τὸ ποίημα τοῦ Καβάφη «Ποσειδωνιᾶται».

 

Δύο ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες ἑστίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, οἱ ὁποῖες παρὰ τὴν συρρίκνωσή τους ἐξακολουθοῦν νὰ διατηροῦν κάποια ποσοστὰ ἑλληνοφωνίας, εἶναι οἱ περιοχὲς τῆς Καλαβρίας καὶ τῆς Ἀπουλίας (Νότιος Ἰταλία). Οἱ ἑλληνόφωνες περιοχὲς τῆς Ἰταλίας ἦταν πολὺ περισσότερες, πρὶν 5 καὶ 6 αἰῶνες. Κάτω ὅμως ἀπὸ συνεχῆ πλήγματα ἡ ἑλληνοφωνία ὑπεχώρησε σὲ βαθμὸ τραγικό, τόσο στὴν Καλαβρία, ὅσο καὶ στὴν Ἀπουλία.


Ἀπὸ τὸ 1996   ΟΔΕΓ ἀναπτύσσει ἔντονη πολιτιστικὴ δραστηριότητα στὸν χῶρο τῆς Νοτ. Ἰταλίας, μὲ στόχο τὴν διάσωση τῆς πανάρχαιας Ἑλληνικῆς διαλέκτου (Γκρῆκο), ποὺ κινδυνεύει νὰ σβήσει, καὶ τὴν διάδοση τῆς Νέας Ἑλληνικῆς στὴν Ἑλληνόφωνη Ζώνη τῆς Ἀπουλίας (Graecia Salentina – Σαλεντινὴ Ἑλλάδα).

 
Στὸ πλαίσιο τῆς προσπάθειας αὐτῆς ἔχει ἐνισχύσει τὴν διδασκαλία τῆς Νέας Ἑλληνικῆς καὶ τῆς διαλέκτου (προκήρυξη διαγωνισμῶν, ἐνίσχυση βιβλιοθηκῶν, παροχὴ ὑποτροφιῶν) καὶ ἔχει συμβάλει στὴν διατήρηση τῶν δεσμῶν μεταξὺ τῶν Ἑλληνοφώνων Χωριῶν καὶ τῆς Ἑλλάδος μὲ φιλοξενίες μαθητῶν (περισσὀτερους ἀπὸ 650) καὶ ἀτόμων 3ης ἡλικίας (πάνω ἀπὸ 350), οἰκογενειῶν, πραγματοποίηση συνεδρίων, πολιτιστικῶν ἡμερίδων κ.ἄ.

 

Ὁ Ὀργανισμός μας, στὴν προσπάθειά του νὰ τονώσει τὶς ἑλληνικὲς καταβολὲς αὐτῶν, προκήρυξε ἀπὸ τὸ 1997 διαγωνισμοὺς Ἐκθέσεως στὴν ἑλληνικὴ διάλεκτο «Γκρῆκο» σὲ μαθητὲς τῶν ἑλληνόφωνων περιοχῶν.


Τοὺς μαθητὲς ποὺ γράφουν τὶς καλύτερες ἐκθέσεις τοὺς βραβεύει φιλοξενώντας τους μαζὶ μὲ τοὺς καθηγητές τους στὴν Ἀθήνα.

 

 1997 : Θέμα ἐκθέσεως :  « Ἡ ἱστορία τοῦ χωριοῦ μου».

  

SGL97_0.jpgSGL97_1.jpgSGL97_2.jpgSGL97_3.jpgSGL97_4.jpgSGL97_5.jpgSGL97_6.jpgSGL97_7.jpgSGL97_8.jpg

 

1998 : Θέμα ἐκθέσεως : «Ἕνα παραμύθι, ποὺ μοῦ διηγιόταν ἡ γιαγιά μου,στὴν τοπική μας διάλεκτο».

 

SGL98_1.jpgSGL98_2.jpgSGL98_3.jpgSGL98_4.jpgSGL98_5.jpgSGL98_6.jpgSGL98_7.jpgSGL98_8.jpgSGL98_9.jpg

 

1999 : Θέμα ἐκθέσεως : «Grico : Ἡ πολιτιστική μας κληρονομιὰ (la nostra eredita culturale)».

  

SGL9901.jpgSGL9902.jpgSGL9903.jpgSGL9904.jpgSGL9905.jpgSGL9906.jpgSGLA007.jpgSGLA008.jpgSGLA009.jpg

 

2000 : Θέμα ἐκθέσεως : « Ἕνα ἀξιοθέατο τοῦ χωριοῦ μου».

  

SGL00_1_.jpgSGL00_2.jpgSGL00_3.jpgSGL00_4.jpgSGL00_5.jpgSGL00_6.jpgSGL00_8.jpgSGL000_001.jpgSGL000_01.jpg

             

2001 : Θέμα ἐκθέσεως : «Γιατί ἡ γκρῆκο δὲν πρέπει νὰ πεθάνει».

  

 

2002 : Θέμα ἐκθέσεως : «Μία  σημαντικὴ παράδοση τοῦ χωριοῦ μου».

  

 

2003 : Θέμα ἐκθέσεως : «Μία τουριστικὴ περιγραφὴ τῶν χωριῶν τῆς Σαλεντινῆς Ἑλλάδας».

  

 

2005 : Θέμα ἐκθέσεως : « Ἡ παρουσία τῶν Ἑλλήνων  στὴν νότια Ἰταλία».

  

 

2006 : Φιλοξενία μαθητῶν ἀπὸ τὴν Σαλεντινὴ Ἑλλάδα  στὶς κατασκηνώσεις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

  

2006_1.jpg2006_2.jpg2006_3.jpg2006_4.jpg

 

2007 : Φιλοξενία μαθητῶν ἀπὸ τὴν Σαλεντινὴ Ἑλλάδα στὶς κατασκηνώσεις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

  

DA07_1.jpgDA07_2.jpg

  

2008 : Φιλοξενία μαθητῶν ἀπὸ τὴν Σαλεντινὴ Ἑλλάδα στὶς κατασκηνώσεις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

  

DA08_1.jpgDA08_2.jpgDA08_3.jpgDA08_4.jpgDA08_5.jpgDA08_6.jpgDA08_7.jpg

 

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT