ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

 

Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράξενο εἶναι ἀρκετοὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ μάθουν ἑλληνικὰ στὴν γειτονική μας Χώρα. Αὐτὴ τὴν ἀνάγκη καλύπτει μερικῶς στὸ Μοναστήρι (Μπίτολα) ὁ Σύλλογος «Φίλοι τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ – ΤΟ ΜΑΤΙ –».


Μετὰ ἀπὸ ἐπικοινωνία μὲ τὸν κ. Ἀθανάσιο Στεργίου, Πρόεδρο τοῦ ἀνωτέρω συλλόγου ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔστειλε ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ γιὰ τοὺς μαθητὲς τοῦ Συλλόγου.

 

 Ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στὸ Μοναστήρι

  κος Μάρκος Τριπολιτάκης στὸ κέντρο

 μαζὶ μὲ τοὺς μαθητὲς τοῦ Φροντιστηρίου

 "Τὸ Μάτι"

 καὶ τὸν κο Στεργίου ἀριστερά.

        monastiri2

 

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ βοηθήσουν αὐτὴ τὴν δραστηριότητα τοῦ ΟΔΕΓ παρακαλοῦνται νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὸν Ὀργανισμὸ (τηλ. 210 77 180 77) ἢ νὰ καταθέσουν τὸ ὅποιο ποσὸν ἐπιθυμοῦν στὸν λογαριασμὸ τοῦ ΟΔΕΓ στὴν ΕΤΕ : 049 / 74 68 15 63 σημειώνοντας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ».

  

2008 : Ὁ Δῆμος Ἀθηναίων φιλοξενήσε στὶς κατασκηνώσεις του, στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα Ὁμογενεῖς μαθητὲς ἀπὸ τὸ Μοναστῆρι τῶν Σκοπίων μὲ τὸν Καθηγητή τους τὸν Ἰούλιο-Αὔγουστο.

 

1_MON_08.jpg2_MON_08.jpg3_MON_08.jpg4_MON_08.jpg

2009 : Στοὺς φιλοξενουμένους, τοὺς ὁποίους ἐπισκέφθηκαν Μέλη τοῦ ΟΔΕΓ προσεφέρθησαν δῶρα καὶ καλύφθηκαν ἔξοδα σιτίσεως σὲ ἐκδρομὲς πρὸς ἀρχαιολογικοὺς χώρους ποὺ προσέφεραν οἱ κατασκηνώσεις.

Ἀπὸ τὸ Μέλος τοῦ ΟΔΕΓ, κο Παναγιώτη Κούσπαρη, προσεφέρθησαν παιχνίδια, ποὺ γέμισαν μὲ χαρὰ τοὺς μικροὺς μαθητές.

  

1_MON_09.jpg2_MON_09.jpg3_MON_09.jpg

 

2011 : Ἐπίσκεψη στοὺς φιλοξενουμένους Ὁμογενεῖς μαθητὲς ἀπὸ τὸ Μοναστῆρι τῶν Σκοπίων μὲ τὸν Καθηγητή τους, Ἀθανάσιο Στεργίου, στὶς κατασκηνώσεις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα τὸν Ἰούλιο-Αὔγουστο.

Παρακολούθηση καὶ τῆς ἀποχαιρετιστήριας συγκινητικῆς ἐκδηλώσεως.

Ἀπὸ τὸ Μέλος τοῦ ΟΔΕΓ, κο Παναγιώτη Κούσπαρη, προσεφέρθησαν ἄλλη μία φορὰ παιχνίδια, ποὺ γέμισαν μὲ χαρὰ τοὺς μικροὺς μαθητές.

 

1_MON_11.jpg2_MON_11.jpg3_MON_11.jpg4_MON_11.jpg5_MON_11.jpg6_MON_11.jpg7_MON_11.jpg8_MON_11.jpg9_MON_11.jpg

   

2013 : Γιὰ μία ἀκόμη χρονιὰ μέλη τοῦ ΟΔΕΓ ἐπισκέφθηκαν τοὺς φιλοξενουμένους Ὁμογενεῖς μαθητὲς ἀπὸ τὸ Μοναστῆρι τῶν Σκοπίων μὲ τὸν Καθηγητή τους, Ἀθανάσιο Στεργίου, στὶς κατασκηνώσεις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα.

Ἀπὸ τὰ Μέλη τοῦ ΟΔΕΓ, κο Παναγιώτη Κούσπαρη, κο Στέφανο Παπακώστα καὶ κα Αντωνία Τρουμπούκη προσεφέρθησαν ἄλλη μία φορὰ παιχνίδια καὶ βιβλία, ποὺ γέμισαν μὲ χαρὰ τοὺς μικροὺς μαθητές. Τοὺς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν συνεχῆ καὶ σημαντικὴ προσφορά τους.

  

1_MON_13.jpg2_MON_13.jpg3_MON_13.jpg4_MON_13.jpg5_MON_13.jpg6_MON_13.jpg7_MON_13.jpg

 

 

 

         


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT