Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

11

 

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα :

 

«Ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὡς μηχανισμὸς πολιτισμικῆς ἀνάπτυξης»

 

Περισσότερα...

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ Ι. ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ 14.05.2016

dolianitis 14 5 16

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀποφάσισε ὁμόφωνα νὰ τιμήσει
τὸν Ἐκπαιδευτικό – πρ. Σχολάρχη Ἱδρυτή – Διευθυντὴ τῆς «Βιβλιοθήκης Γεωργίου Ἰ. Δολιανίτη» καὶ τοῦ ὁμώνυμου Ἐκπαιδευτικοῦ Ὀργανισμοῦ

 

«ΓΕΩΡΓΙΟ Ι. ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ»

 

Για τὴν μακρόχρονη προσφορά του στὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα.

Περισσότερα...

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

prosklisi 19.12.15

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα :

 

«Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Οὐκρανίας»

Περισσότερα...

ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

prosklisi 09.01.16 

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα :

 

«Ἀρχαῖο Δρᾶμα καὶ Σύγχρονη Ἐκπαίδευση»

 

 ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Ξενοδοχεῖο «ΧΙΛΤΟΝ», στὴν αἴθουσα «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ», τὸ Σάββατο 9 Ἰανουρίου 2016 καὶ ὥρα 20.00 – 22.00.

Περισσότερα...

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

kyklos aiginasὉ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας προσεκλήθη νὰ συμμετάσχει σὲ μία σειρὰ διαλέξεων καὶ διαλόγου μὲ τίτλο «Ὁ κύκλος τῆς Αἴγινας».


Τὴν διοργάνωση ἀναλαμβάνει ἡ Ὁμάδα Πολιτῶν Αἴγινας γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτικὴ (ΟΠΑΕΠ) ἀπὸ τὶς 14 Ἰουνίου ἕως τὶς 19 Ἰουλίου 2015 μὲ σκοπὸ τὴν πληροφόρηση καὶ ἐνεργοποίηση τῶν πολιτῶν.


Τὸ Δ.Σ. ἀποδέχτηκε τὴν πρόταση καὶ ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθηγήτρια Ἀριστέα Τόλια, θὰ μιλήσει τὴν Κυριακὴ 21 Ἰουνίου 2015, ὥρα 10:30 π.μ. στὸ Θερμοπώλιον «Παναγίτσα» μὲ θέμα :

 

«Ἡ γλῶσσα στὴν πολιτικὴ καὶ ἡ πολιτικὴ τῆς γλώσσας».


Γιὰ περισσότερες πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὶς ὑπόλοιπες διαλέξεις μπορεῖτε νὰ ἐπισκεφθεῖτε τὸν ἀκόλουθο σύνδεσμο :

 

https://vimasaronikou.wordpress.com/2015/05/22/%CE%BA%CF%85%CE%BA

%CE%BB%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%83/

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT