ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

prosklisi 09.01.16 

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα :

 

«Ἀρχαῖο Δρᾶμα καὶ Σύγχρονη Ἐκπαίδευση»

 

 ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Ξενοδοχεῖο «ΧΙΛΤΟΝ», στὴν αἴθουσα «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ», τὸ Σάββατο 9 Ἰανουρίου 2016 καὶ ὥρα 20.00 – 22.00.

Περισσότερα...

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

prosklisi 19.12.15

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα :

 

«Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Οὐκρανίας»

Περισσότερα...

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

 

prosklisi 12.12.15

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα :


«Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Ρουμανίας»

Περισσότερα...

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

kyklos aiginasὉ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας προσεκλήθη νὰ συμμετάσχει σὲ μία σειρὰ διαλέξεων καὶ διαλόγου μὲ τίτλο «Ὁ κύκλος τῆς Αἴγινας».


Τὴν διοργάνωση ἀναλαμβάνει ἡ Ὁμάδα Πολιτῶν Αἴγινας γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτικὴ (ΟΠΑΕΠ) ἀπὸ τὶς 14 Ἰουνίου ἕως τὶς 19 Ἰουλίου 2015 μὲ σκοπὸ τὴν πληροφόρηση καὶ ἐνεργοποίηση τῶν πολιτῶν.


Τὸ Δ.Σ. ἀποδέχτηκε τὴν πρόταση καὶ ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθηγήτρια Ἀριστέα Τόλια, θὰ μιλήσει τὴν Κυριακὴ 21 Ἰουνίου 2015, ὥρα 10:30 π.μ. στὸ Θερμοπώλιον «Παναγίτσα» μὲ θέμα :

 

«Ἡ γλῶσσα στὴν πολιτικὴ καὶ ἡ πολιτικὴ τῆς γλώσσας».


Γιὰ περισσότερες πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὶς ὑπόλοιπες διαλέξεις μπορεῖτε νὰ ἐπισκεφθεῖτε τὸν ἀκόλουθο σύνδεσμο :

 

https://vimasaronikou.wordpress.com/2015/05/22/%CE%BA%CF%85%CE%BA

%CE%BB%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%83/

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ»

 

en-flag

 

 

 

klasiki olympiada 2015Τὸ Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο τῶν Πολιτῶν διοργανώνει τὸ 1ο  Πανελλήνιο Συνέδριο μὲ θέμα: 

 

«Ἀναβίωση τῆς Κλασικῆς Ὀλυμπιάδας»,

 

στὸ Συνεδριακὸ καὶ Πολιτιστικὸ Κέντρο τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, στὴν Πάτρα ἀπὸ 29 ἕως 31 Μαΐου 2015.


Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσει στὸ 1ο  Πανελλήνιο Συνέδριο, στὸ ὁποῖο συμμετέχει ὡς συνδιοργανωτής.


Μεταξὺ ἄλλων συμμετέχουν: ἡ Διεύθυνση Σπουδῶν Α/βάθμιας Ἐκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ, ἡ Διεύθυνση Σπουδῶν Β/βάθμιας Ἐκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ, ἡ Διεύθυνση Φυσικῆς Ἀγωγῆς ΥΠΑΙΘ, ὁ Σύλλογος Ἑλλήνων Ὀλυμπιονικῶν, ἡ Παιδαγωγικὴ Ἑταιρία Ἑλλάδας καὶ τὸ Κέντρο Διαπολιτισμικῆς Ἐκπαίδευσης.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT