ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 08.02.2020

 

odeg polemiko mouseio 8 2 2020

 

 

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica» καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος», σᾶς προσκαλοῦν στὴν ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (μὲ βάση τὴν Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση ΑΣ 17889 ΦΕΚ, Τεῦχος Β’/1384/24.04.2017 καθιερώθηκε ἡ 9η Φεβρουαρίου ὡς Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας), μὲ θέμα :

 

 

«Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ διανόηση ὡς θεμέλιο τῶν Ἐπιστημῶν»

 

 

ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, ὥρα 17:00 – 21:00 στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο (Ἀμφιθέατρο «Ἰωάννης Καποδίστριας»), Ριζάρη 2, Ἀθήνα.

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α


17:00 - 17:05: Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν       

                         Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, κ. Ἀριστέα Τόλια.

 

17:05 - 17:10 : Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν τ. Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας

                          Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica», κ. Χοσὲ Λουὶς Ναβάρο.

 

17:10 - 17:15 : Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς                                              Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος», κ.     

                          Κωνσταντῖνο Καρκανιᾶ.


17:15 - 17:20: Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν Πρέσβη τῆς Κροατίας στὴν Ἑλλάδα, κ. 

                         Aleksandar Sunko.

 

17:20 - 17:25 : Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν τ. Πρέσβη τῆς Οὐκρανίας στὴν Ἑλλάδα- 

                          Γενικὸ Διευθυντὴ τῆς Β’ Εὐρωπαϊκῆς Διεύθυνσης τοῦ

                         Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας, κ.
                          Volodymyr Shkurov.

 

17:25 - 17:45 : 1ο Γυμνάσιο Ἰλίου, παρουσίαση θέματος : ««Ἑλληνικὴ 

                           Γλῶσσα καὶ Ἰατρικὴ Ὁρολογία».

 

17:45 - 18:05 : Ἐκπαιδευτικὸς Ὀργανισμὸς «Θεμιστοκλῆς», παρουσίαση

                          θέματος : «Τὸ περιπετειῶδες ταξίδι τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας,                                    "ὄχημα" στὸν κόσμο τῶν ἐπιστημῶν».

 

18:05 - 18:25 : Σχολὴ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, Ἱστορίας καὶ Φιλοσοφίας     

                          «Ἑλληνικὴ Ἀγωγή», παρουσίαση θέματος : Οἱ ἑπτὰ Σοφοί, οἱ 

                          τὰς ἐς νόησιν ἐπιστήμης κρηπῖδας θέντες» - «Συμπόσιον                                           τῶν ἑπτὰ Σοφῶν - Οἱ βάσεις τῆς ἐπιστημονικῆς σκέψεως».

 

18:25 - 18:45 : 4ο ΓΕΛ Κατερίνης, παρουσίαση θέματος : «Οἱ ἐκφάνσεις τοῦ                                    Ἑλληνικοῦ Λόγου στὸν χρόνο».

 

18:45 - 19:05 : Ἐκπαιδευτήρια «Ἰόνιος Σχολή», παρουσίαση θέματος : «Ἡ 

                          σχέση τῶν λογίων τῆς Κωνσταντινούπολης μετὰ τὴν Ἅλωση                                      μὲ τὴν Βενετία καὶ τὴν προετοιμασία τῆς Ἀναγέννησης».

 

19:05 - 19:25 : Πειραματικὸ Γυμνάσιο Ἁγίων Ἀναργύρων, παρουσίαση

                           θέματος : «Μὲ χρονοκάψουλα τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα

                           ταξιδεύουμε στὴν Ἰατρική».

 

19:25 - 19:45 : Σχολὴ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν «ΦΡΟΝΕΙΝ», παρουσίαση

                          θέματος : «Τὸ ἑλληνικὸν πῦρ ἀπὸ τὸν Προμηθέα ἕως τὸν

                          Εὐκλείδη».

 

19:45 - 20:05 : Πολιτιστικὸς Χῶρος «Αἰγηίς», παρουσίαση θέματος :

                          «Διαδραστικὴ ἐκμάθηση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης».

 

20:05 - 20:25 : 5ο ΓΕΛ Πετρούπολης, παρουσίαση θέματος : «Ἑλληνικὴ

                           Γλῶσσα καὶ Θετικὲς Ἐπιστῆμες».

 

Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσει ἡ Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ὁμ. Καθηγήτρια, Ἀριστέα Τόλια.

 

programma 08 02 2020 2

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT