ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 12.02.2022

 

phelgl 1

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica», ἡ Διεθνὴς Ἑλληνικὴ Ἕνωση «International Hellenic Association» καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος», γιὰ τέταρτη χρονιὰ διοργανώνουν διαδικτυακὴ ἐκδήλωση μέσῳ τοῦ «ZOOM», τὸ Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022, ὥρα 17:30 μὲ θέμα :

 

«1453 – 1821: Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα κιβωτὸς τοῦ Ἔθνους».

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

17:30 - 17:35 : Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν Γενικὸ Γραμματέα Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καὶ Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Γιάννη Χρυσουλάκη.

 

17:35 - 17:40 : Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ, κ. Νῖκο Κούκη.

 

17:40 - 17:45 : Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, κ. Ἀριστέα Τόλια.

 

17:45 - 17:50 : Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Διεθνοῦς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης «International Hellenic Association» κ. Εὐάγγελο Ρῆγο.

 

17:50 - 17:55 : Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν π. Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica», κ. Χοσὲ Λουὶς Ναβάρο.

 

17:55 - 18:00 : Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος», κ. Κωνσταντῖνο Καρκανιᾶ.

 

18:00 - 18:05 : Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν Ἐμπνευστὴ καὶ πρωτεργάτη τῆς καθιέρωσης τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας κ. Γιάννη Κορίνθιο.

 

18:05 - 18:10 : Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν Πρέσβη τῆς Κροατίας στὴν Ἑλλάδα, κ. Aleksandar Sunko.

 

18:10 - 18:15 : Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν Πρέσβη τῆς Οὐκρανίας στὴν Ἀλβανία, κ. Volodymyr Shkurov.

 

18:15 - 18:20 : Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς «Ἑλληνικῆς Κοινότητας Στενοῦ» κ. Δανιὴλ Μακρή.

 

18:20 - 18:35 : Ἐκπαιδευτικὸς Ὀργανισμὸς «Θεμιστοκλῆς»: Μαρία Στάβερη - Βέρα Κολοκούρη, παρουσίαση τοῦ θέματος : «Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα “μήτρα” τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ Ἔθνους».

 

18:35 - 18:50 : Πειραματικὸ Γυμνάσιο Ἁγίων Ἀναργύρων: Παντελεήμων Χιονίδης, παρουσίαση τοῦ θέματος : «Ὅλοι χωρὶς ἐξαίρεσιν ἔχουν χρέος νὰ ἠξεύρουν γράμματα». Γλῶσσα καὶ παιδεία στὸ ἔργο τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ».

 

18:50 - 19:05 : Ἐκπαιδευτήρια «Ζαγοριαννάκου»: Μαρσὼ Μαρκεσίνη, παρουσίαση τοῦ θέματος : «Ἀσκήσεις Ὕφους καὶ Ρητορικὲς Δοκιμὲς Ἑλληνικῆς Γλώσσας».

 

19:05 - 19:20 : Ἐκπαιδευτήρια «Ἰόνιος Σχολή»: Ἀνδρέας Παργινὸς - Ζέττα Ἀντωνίου, παρουσίαση τοῦ θέματος : «Ἡ ποίηση καὶ ἡ μουσικὴ προετοιμάζουν καὶ πυροδοτοῦν τὸ γεγονὸς τῆς Ἐπανάστασης».

 

19:20 - 19:35 : Σχολὴ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν «ΦΡΟΝΕΙΝ»: Εἰρήνη Μαυροπούλου,

παρουσίαση τοῦ θέματος : «Τοῦ Γένους μας τὰ φρένα».

 

Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσει ὁ κ. Δημήτριος Βόγγολης, ἐκπρόσωπος «IHA»-«ΟΔΕΓ».

 

Χορηγὸς ἐπικοινωνίας καὶ ὀπτικοακουστικῆς τεκμηρίωσης τὸ τηλεοπτικὸ διαδικτυακὸ κανάλι «ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ».

 

phelgl 2

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT