ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2014

 

 

PROSKLHSI25.1.14 

  

Σᾶς προσκαλοῦμε στὴν ἑορταστική μας ἐκδήλωση τῆς «Κοπῆς τῆς πίτας» γιὰ τὸ Νέον Ἔτος 2014, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ ξενοδοχεῖο «ΑΜΑΛΙΑ», Λεωφόρος Ἀμαλίας 10 * Πλατεία Συντάγματος, τὴν 25η Ἰανουαρίου 2014, ἡμέρα Σάββατο καὶ ὥρα 20:30 – 24.00.


Θὰ προσφερθεῖ πλούσια ποικιλία φαγητῶν συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ποτῶν, ἐνῶ τὸ δικαίωμα συμμετοχῆς εἶναι 25 εὐρώ.
Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Δείπνου θὰ διεξαχθεῖ λαχειοφόρος ἀγορὰ μὲ ἑκατοντάδες χρήσιμα δῶρα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ταμείου τοῦ Συλλόγου μας. Ἡ ἐκδήλωση αὐτὴ ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ κοινωνικὴ ἐπαφὴ τοῦ ἔτους.
Σημειώνουμε ὅτι τὰ ἔσοδα τῆς ἐκδηλώσεως θὰ διατεθοῦν γιὰ :

1. τὴν κάλυψη μέρους τῶν δαπανῶν ἐκδόσεως (25ο ἔτος) τοῦ περιοδικοῦ μας, τὸ ὁποῖον προωθεῖται

σὲ 76 Χῶρες, σὲ ὅλες τὶς ἕδρες Κλασικῶν Σπουδῶν,
2. τὴν φιλοξενία Ἑλληνοφώνων καὶ Ὁμογενῶν μαθητῶν (19ο ἔτος),
3. τὴν ἐνίσχυση (14ο ἔτος) τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς, στὰ φροντιστήρια καὶ τὰ Σχολεῖα τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ

σὲ περιοχὲς τῆς πρ. Σοβιετικῆς Ἕνωσης (12ο ἔτος),
4. τὴν παροχὴ Ὑποτροφιῶν καὶ τὴν φιλοξενία μαθητῶν καὶ καθηγητῶν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο.
Εὐελπιστοῦμε, λοιπόν, στὴν ἀθρόα προσέλευσή σας, μαζὶ μὲ τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους σας.

Παρακαλοῦμε νὰ δηλώσετε τὴν συμμετοχή σας τὸ συντομότερο δυνατόν, καθ’ ὅτι θὰ τηρηθεῖ σειρὰ προτεραιότητας.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : 25 ΕΥΡΩ

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT