ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

 

xaralampakisΚαθηγητὴς τῆς Γλωσσολογίας στὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.


Γεννήθηκε στὴν Κρήτη (Ἀνατολὴ - Ἱεράπετρας) τὸ 1948. Εἶναι πτυχιοῦχος (1971) τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Συνέχισε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὰ Πανεπιστήμια τῆς Κολωνίας καὶ τῆς Χαϊδελβέργης (1972-1976). Ἀνακηρύχθηκε διδάκτορας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κολωνίας (1976) μὲ τὴν διδακτορικὴ διατριβὴ Φθάνω. Συμβολὴ στὴν νεοελληνικὴ λεξικογραφία (Phthano. Ein Beitrag zur griechischen Wortforschung, Heidelberg 1976).


Τὸ ἐρευνητικό του ἔργο κινεῖται σὲ τρεῖς βασικοὺς ἄξονες: Τὴν ἀρχαία καὶ νέα ἑλληνικὴ διαλεκτολογία καὶ ἠλεκτρονικὴ λεξικογραφία, τὴν σχέση γλώσσας καὶ λογοτεχνίας καὶ τὴν γλῶσσα τῆς ἐκπαίδευσης, μὲ ἔμφαση στὴν ἀξιοποίηση τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καὶ τῆς ὑψηλῆς τεχνολογίας. Τὰ δημοσιεύματά του ἀνέρχονται σὲ 350. Ἀπὸ τὰ βιβλία του ἀξίζει νὰ ἀναφερθοῦν : Νεοελληνικὸς λόγος. Μελέτες γιὰ τὴν γλῶσσα, τὴν λογοτεχνία καὶ τὸ ὕφος, Ἀθήνα 1992, 3η ἔκδοση μὲ προσθῆκες καὶ βελτιώσεις, Ἀθήνα 1999. Γλῶσσα καὶ ἐκπαίδευση. Θέματα διδασκαλίας τῆς νεοελληνικῆς γλώσσας, Ἀθήνα, 1994. Γλωσσαλγήματα. Ἔρευνες γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, Ἀθήνα 1997. Γλωσσικὴ καὶ λογοτεχνικὴ κριτική, Ἀθήνα 1998, ἐπανέκδοση μὲ διορθώσεις, Ἀθήνα 1999. Κρητολογικὰ μελετήματα: Γλῶσσα - Λογοτεχνία - Πολιτισμός, Ἡράκλειο 2001: Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης.


Δίδαξε ὡς ἐπισκέπτης καθηγητὴς στὰ Πανεπιστήμια Μunster τῆς Γερμανίας (1989), Ἀθηνῶν (1990-1991), Κύπρου (1994, 1997, 2011), Θράκης (2001-2002) Γρανάδας (2006) καὶ Frederick University, Cyprus (2010).


Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2003 ἡ Ὁλομέλεια τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν τοῦ ἀνέθεσε ὁμόφωνα τὸν ἐπιστημονικὸ συντονισμὸ ἑνὸς νέου Χρηστικοῦ Λεξικοῦ τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας.


Ἀνῆκε ἢ ἀνήκει στὴν ἐκδοτικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν περιοδικῶν Γλωσσολογία, Δελτίο Ἐκπαιδευτικῆς Ἀρθρογραφίας, Dictio, Ἐφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Journal of Greek Linguistics, Κρητικὴ Ἑστία, Μαντατοφόρος, Νέα Παιδεία, Ἐπιστῆμες Ἀγωγῆς καὶ Ἐλλωτία. Εἶναι Πρόεδρος τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ «Παρνασσός».

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT