ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΔΕΓ ΣΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 31.05.2018 - 01-06.2018

 

odeg ourougouah teliko

 

 

Στὸ πλαίσιο τῶν στόχων τοῦ ΟΔΕΓ γιὰ τὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν ἐνίσχυσή της στὶς ἑλληνικὲς κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ μία μικρὴ ὁμάδα μελῶν τοῦ Ὀργανισμοῦ θὰ ταξιδέψει στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ ἀπὸ τὶς 28 Μαΐου ἕως 8 Ἰουνίου 2018. Ἔχουν προγραμματισθεῖ δύο ἐκδηλώσεις μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Παιδεία - Οἰκουμενικὸς Ἀνθρωπισμὸς» ποὺ θὰ ἀναπτύξει ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ Καθ. Ἀριστέα Τόλια.


Ἡ πρώτη στὸ Ἵδρυμα «Μαρία Τσάκος» ὁδὸς Bulevar Artigas 1138, Μοντεβιδέο, Οὐρουγουάη, τὴν 31η Μαΐου 2018, ὥρα 19.00.


Ἡ δεύτερη στὸ «Instituto Griego Atenagoras I.» ὁδὸς Lerma 242, Μπουένος Άιρες, τὴν 1η Ἰουνίου 2018, ὥρα 11.30.

 

Ἡ ἐκδήλωση αὐτὴ γίνεται σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Κοινότητα Ἀργεντινῆς καὶ ἔχει τεθεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας στὴν Ἀργεντινή.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT