Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 19.01.2019

 

prosklisi 19 01 19 caravel

 

Ἡ Πρόεδρος καὶ τὰ Μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἔχουν τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσουν σὲ ἐκδήλωση μὲ θέμα:

 

 

«Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ἡ Γλῶσσα τῶν Μακεδόνων»,

 

ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ Σάββατο 19 Ἰανουαρίου 2019 καὶ ὥρα 20.00 - 22.00, στὴν αἴθουσα «Πέλλα» στὸ ξενοδοχεῖο «Divani Caravel Hotel» τῆς Ἀθήνας.


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

20.00 - 20.20 : Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς, Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς

                          Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», μὲ  θέμα :

                          «Ἡ γλῶσσα στὴν περιοχὴ τῆς Π.Γ.Δ.Μ. κατὰ τὸν 19ο αἰῶνα».


20.20 - 20.40 : Βασίλειος Σηφακάκης, Φιλόλογος - Θεολόγος, Ἀντιπρόεδρος τοῦ 

                          ΟΔΕΓ, μὲ θέμα : «Ἔχουν δίκιο οἱ Σκοπιανοί;».

 

20.40 - 21.00 : Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, μὲ 

                          θέμα : «Ἡ ἑλληνικότητα τῶν Μακεδόνων -Ἀρχαιολογικὰ καὶ         

                          γλωσσικὰ τεκμήρια».

 

21.00 - 21.20 : Γεώργιος Ρωμανός , Συγγραφέας, Ἱστορικός - Ἐρευνητής, μὲ 

                          θέμα : «Γιατὶ δὲν ὑπάρχουν Σλαβομακεδονικὴ Γλῶσσα καὶ

                          Σλαβομακεδόνες».


21.20 - 21.35 : Ἰσμήνη Μαρτίνη, Συντονίστρια Ἐπιτροπῆς Ὁμήρου τοῦ Ι.Η.Α., μὲ

                           θέμα : «Μακεδόνες, Ἀρχαῖο Γένος τῶν Ἑλλήνων».

 

21.35 - 22.00 : Ἐρωτήσεις – συζήτηση.

 

 

Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσει ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ Καθηγήτρια, Ἀριστέα Τόλια.

 

Ἡ ἐκδήλωση ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τοῦ πολυσυνεδρίου «Money Show».

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT