ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 09.02.2019

 

odeg paliaVouli 2019

 

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), ἡ Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονoμιά (ΕΓΚ) καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος» σᾶς προσκαλοῦν στὴν ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς «Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας», μὲ θέμα :«Τὸ ταξίδι τῶν Ἑλληνικῶν Ἰδεν στὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο», ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 καὶ ὥρα 18:00 - 21:00 στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο (Μέγαρο Παλαιᾶς Βουλῆς, Σταδίου 13, Ἀθήνα).

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

18:00 - 18:05: Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, κ. Ἀριστέα Τόλια.

 

18:05 - 18:10 : Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸ Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονoμιᾶς, κ. Νίκο Παπαποστόλου.

 

18:10 - 18:15 : Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος», κ. Κωνσταντῖνο Καρκανιᾶ.

 

18:15 - 18:20 : Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν πρώην Πρέσβη τῆς Οὐκρανίας στὴν Ἑλλάδα, κ. Vladimir Skourof.

 

18:20 - 18:25: Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν Πρέσβη τῆς Κροατίας στὴν Ἑλλάδα, κ. Aleksandar Sunko.

 

18:25 - 18:30: Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὴν Πολιτιστικὴ Ἀκόλουθο τῆς Ρουμανικῆς Πρεσβείας στὴν Ἑλλάδα, κ. Anca Chisalita.

 

18:30 - 18:50 : 5ο ΓΕΛ Πετρούπολης, παρουσίαση θέματος : «Ἀπὸ τὰ κάτοπτρα τοῦ Ἀρχιμήδη στὰ σύγχρονα τηλεσκόπια».

 

18:50 - 19:10 : 1ο Γυμνάσιο Ἰλίου, παρουσίαση θέματος : «Τὸ ταξίδι τῶν λέξεων στὸν χρόνο».

 

19:10 - 19:30 : Ράλλειος Σχολὴ Θηλέων Πειραιᾶ, παρουσίαση δρώμενου ἀπὸ τὸν Ρητορικὸ Ὅμιλο : «Ταξιδεύοντας στὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο τοῦ Νίκου Καζαντζάκη».

 

19:30 - 19:50 : Ἐκπαιδευτικὸς Ὀργανισμὸς «Θεμιστοκλῆς», παρουσίαση θέματος : «Τὸ ταξίδι τῆς ἔννοιας τῆς τιμῆς στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο».

 

19:50 - 20:10 : Ἐκπαιδευτήρια «Ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία» - Λύκειο Μελισσίων, παρουσίαση δρώμενου : «Πόλις, πολιτεία, πολίτης : ἔννοιες καὶ ἰδέες στὸν ἑλληνικὸ καὶ παγκόσμιο χωροχρόνο».

 

20:10 - 20:30 : Ἐκπαιδευτήρια «ΔΟΥΚΑ», παρουσίαση θέματος ἀπὸ τὸν Ρητορικὸ Ὅμιλο: «Δημοκρατία: Ἀπὸ τὴν Ἀθήνα τοῦ Περικλῆ στὸν σύγχρονο κόσμο».


Τὴν ἐκδήλωση θὰ συντονίσει ἡ Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ὁμ. Καθηγήτρια, Ἀριστέα Τόλια.

 

odeg paliaVouli 2 1
                                                                                                                                                                                    

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT