ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» 31.03.2019

 

pieria 31 03 19

 

pieria 31 03 19 1

 

Εἶναι γνωστὸ πὼς ἡ μελέτη τῶν κλασικῶν γλωσσῶν διαμορφώνει ἀναλυτικὴ σκέψη, ἱστορικὴ κατανόηση καὶ πολιτισμικὴ ἐγρήγορση. Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ἐνδυναμώνει τὴν Ἐθνικὴ μνήμη καὶ ταυτότητα, μᾶς συνδέει δέ, μὲ τὸ εὐρύτερο ἀνθρωπιστικὸ ἐπιστητὸ καὶ τὴν εὔρωστη νοηματικὴ περιουσία μας. Παρατηροῦμε ὅμως πὼς ἡ γλῶσσα μας γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ἀνοίκεια στοὺς νέους μας.


Ἡ διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου μας δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ καταγωγικές μας ἀξιώσεις οὔτε μὲ Ἐθνικὴ καὶ Φυλετικὴ αὐταρέσκεια. Πιστεύουμε πὼς εἶναι ἕνα ἐπιστημονικὸ καὶ ἐκπαιδευτικὸ μάθημα, τὸ ὁποῖο ἐκ τοῦ ἀποτελέσματός του διαμορφώνει τὴν πολιτισμικὴ αὐτοαντίληψή μας.


Στόχος μας εἶναι νὰ ἀναζητήσουμε ἱστορικὴ νοημοσύνη καὶ ὄχι ἱστορικὴ δικαίωση. Δὲν θέλουμε νὰ διακατεχόμαστε ἀπὸ στέρφο διανοητικὸ ἐπαρχιωτισμό. Δὲν θέλουμε νὰ σκεφτόμαστε καὶ νὰ δροῦμε μὲ ὅρους ἀντιπαλότητας. Πιστεύουμε πὼς οἱ ἴδιες οἱ λέξεις ἔχουν τὴν ἱστορία τους καὶ τὸ περιεχόμενό τους βοᾶ.


Πιστεύουμε πὼς ὁ πατριωτισμὸς δὲν ἔχει σχέση μὲ κομματικὲς ἐπιλογὲς καὶ πεποιθήσεις. Ὁ πατριωτισμὸς δὲν ἐπιβάλλεται, γεννιέται στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ζωτικὴ σχέση του μὲ τὴν γῆ του, τὴν γλῶσσα του καὶ ἀπὸ τὴν σαρκωμένη ἐμπειρία του. Συνεπῶς ἀποτελεῖ καταστάλαγμα ἐμπειρίας καὶ εἶναι βιωματικὸς πλοῦτος.

 

Ἡ διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου μας εἶναι μία «φτυαριὰ μέσα στῆς ἱστορίας τὰ χώματα» ποὺ ἔλεγε καὶ ὁ ποιητής μας Ὀδυσσέας Ἐλύτης.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT