OΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

russia

 

 

Α. ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1) 1996 : «Ἀνθολογία

    Σύγχρονων Ἑλλήνων

    καὶ Ἰταλῶν ποιητῶν

    ANTOLOGIA

    DI POETI ITALIANI

    E GRECI

    CONTEMPORANEI».

                               ANTHOLOGIA

2) 1996 : Τὰ πρακτικὰ τοῦ Γ΄  

    Παγκοσμίου Γλωσσολογικοῦ

    Συνεδρίου μὲ θέμα: «Πῶς ἡ

    Ἑλληνικὴ Γλῶσσα

   γονιμοποίησε τὸν

   Παγκόσμιο Λόγο»

               3o PGS

3) 2005 : Τὰ πρακτικὰ τοῦ

    ΣΤ΄ Παγκοσμίου Γλωσσολογικοῦ

    Συνεδρίου μὲ θέμα :

     

«Οἱ διαλεκτικὲς μορφὲς τῆς       

    Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀπὸ τὴν

   ἀρχαία ἐποχὴ μέχρι σήμερα».

     6o PGS

 

4) 2008 : Τὰ πρακτικὰ τοῦ

    Ζ΄ Παγκοσμίου Γλωσσολογικοῦ

    Συνεδρίου μὲ θέμα :

     

«Ἡ διδασκαλία τῶν Νέων Ἑλληνικῶν

στὸν κόσμο-Σχολεῖα,

μέθοδοι, βιβλία, ἐξετάσεις».

 praktika 7 2008 Page 001
   

Σημείωση:

 

 

1) 1993 : Τὰ πρακτικὰ τοῦ

    Β΄ Παγκοσμίου Γλωσσολογικοῦ

    Συνεδρίου μὲ θέμα :

    «Ἡ διαχρονικότητα τῆς Ἑλληνικῆς

    Γλώσσας καὶ οἱ λόγοι γιὰ τὴν

   διεθνοποίησή της» ἐκδόθηκαν ἀπὸ

   τὸν ΟΔΕΓ Καβάλας.

           2o PGSM

 

Ἐπίσης, ὁ Ὀργανισμός μας ἔχει βοηθήσει στὴν ἔκδοση ἤ τὴν προώθηση

τῶν παρακάτω βιβλίων:

1) 2001 : Τὸ Λεξικὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ

    Ἰδιώματος τῆς Στερνατίας

    Lessico di Sternatia

        LESSICO DI STERNATIA

 

2) 2002 : Ἡ ποίηση «Γκρῆκο» 

    La Poesia Grica.

                        LA POESIA GRICA 1

 

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1) 2008 : Τὰ πρακτικὰ τῆς ἡμερίδας μας μὲ θέμα «Τὰ Οἰκονομικὰ τῆς διάδοσης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας».

 

2) 2008 : Τὰ πρακτικὰ τῆς ἡμερίδας μας μὲ θέμα «Ἡ διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς στὴν Εὐρώπη».

 

3) 2009 : Τὰ πρακτικὰ τῆς ἡμερίδας μας μὲ θέμα «Γνωρίζεις ἤδη Ἑλληνικά».

 

4) 2009 : Τὰ πρακτικὰ τῆς ἡμερίδας μας μὲ θέμα «Ἀπὸ τὰ Ἀρχαῖα στὰ Νέα Ἑλληνικά».

 

5) 2013 : Τὰ πρακτικὰ τῆς ἡμερίδας μας μὲ θέμα «Χρειαζόμαστε τὰ Ἀρχαῖα  Ἑλληνικὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Κόσμο;».

 

 

 

 

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT