ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΜΑΓΙΚΟΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΜΑΓΙΚΟΣ» ΣΕ 15 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

article pyrotexnhmataΣᾶς παρουσιάζουμε τὴν λέξη «μαγικὸς» σὲ 15 γλῶσσες.

Ἑλληνικὰ μαγικὸς
Ἀγγλικὰ magic
Γαλλικὰ magique
Οὐκρανικὰ mагічний
Πολωνικὰ magiczny
Ρουμανικὰ magic
Γερμανικὰ magisch
Ρωσικὰ магия
Βουλγαρικὰ магически
Ὁλλανδικὰ magisch

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΜΟΥΣΕΙΟ»

 

 ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

15619630 Benaki Main Building 11.limghandlerΜὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπίσκεψη τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» στὸ Μουσεῖο Μπενάκη, σᾶς παρουσιάζουμε τὴν ἑλληνικὴ λέξη «μουσεῖο», ἡ ὁποία ἔχει «ταξιδέψει» σὲ 15 γλῶσσες καὶ χρησιμοποιεῖται σὲ καθημερινὴ βάση ἀπὸ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Δεῖτε τὸν κατάλογο μὲ τὴν λέξη «μουσεῖο» σὲ 15 γλῶσσες ἐδῶ:

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΟΜΟΓΕΝΗΣ»

 

 ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

omogenisΜὲ πρόφαση τὴν ἀποχώρηση τῶν ὁμογενῶν μας μαθητῶν ἀπὸ τὴν Αὐστραλία, ἀναλογιστήκαμε ὅτι ἡ λέξη ὁμογενὴς εἶναι ἑλληνική! Προέρχεται ἀπὸ τὶς λέξεις «ὁμὸς + γένος» καὶ σημαίνει ἄτομο μὲ ὅμοια (ἑλληνικὴ) καταγωγ ποὺ ζεῖ στὸ ἐξωτερικό.


Ἡ λέξη αὐτὴ ὅμως σημαίνει καὶ ὁτιδήποτε ἔχει τὴν ἴδια οὐσία, τὸ ἴδιο ὑλικὸ σὲ ὅλη του τὴν ἔκταση ἢ ὄγκο. Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια χρησιμοποιεῖται στὶς φυσικὲς ἀλλὰ καὶ τὶς κοινωνικὲς ἐπιστῆμες.

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΜΥΘΟΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΜΥΘΟΣ» ΣΕ 14 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

mythos

Ἡ λέξη «μῦθος» ὑπάρχει σὲ πολλὲς γλῶσσες.


Ἑλληνικὰ μῦθος
Ἀγγλικὰ myth
Γαλλικὰ mythe
Οὐκρανικὰ Міф

Πολωνικὰ mit
Ρουμάνικα mit
Γερμανικὰ Mythos
Ρωσικὰ миф
Βουλγαρικὰ мит

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΟΡΓΑΝΟ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

organoἩ λέξη «ὄργανο» μὲ τὶς σημασίες ποὺ ἔχει στὴν Νέα Ἑλληνική, ὑπάρχει στὴν ἀγγλική, ἱσπανική, γαλλικὴ καὶ γερμανικὴ γλῶσσα. Μάλιστα, στὰ γερμανικὰ σὲ κάποια περιβάλλοντα εἶναι συνώνυμο τῆς λέξης «φωνή».


Ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἐπέλεξε τὴν λέξη αὐτὴ γιὰ τὸ μουσικὸ ὄργανο ποὺ συνοδεύει τὴν λειτουργία, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ πληκτρολόγιο, πετάλια κι ἀεραγωγούς.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT