ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΝ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*


ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΝ – PALATINO – PALACE – ΠΑΛΑΤΙΟΝ – ΠΑΛΑΤΙ


pallantioΤὸ Παλλάντιον ἦταν μία ἀρχαία πόλη στην Ἀρκαδία, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι ἀποίκισαν καὶ δημιούργησαν τὴν Ἀρχαία Ρώμη.


Οἱ οἰκογένειες τῶν Ρωμαίων εὐγενῶν εἶχαν ἀνάμνηση καὶ καυχιόνταν γιὰ τὴν ἑλληνικὴ καταγωγή τους. Γιὰ αὐτὸ ὁ Ρωμαῖος αὐτοκράτορας Ἀντώνινος Πίος ἀπήλλαξε τοὺς κατοίκους τοῦ Παλλαντίου ἀπὸ κάθε φορολογία.

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» ΣΕ 14 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

festival athinwn 2017jpg

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνάρτηση τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος τοῦ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν & Ἐπιδαύρου, σκεφτήκαμε ὅτι ἡ λέξη «πρόγραμμα» μὲ τὶς δύο βασικές της σημασίες χρησιμοποιεῖται σὲ πολλὲς Εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες. «Πρόγραμμα» σημαίνει «λεπτομερὲς σχέδιο ποὺ καταγράφει καὶ γνωστοποιεῖ τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν χρονικὴ σειρὰ τῶν μερῶν ἢ ἑνὸς συνόλου διάφορων ἐκδηλώσεων, θεαμάτων, ἀκροαμάτων ἢ καὶ μαθημάτων γιὰ τὴν ἀπόκτηση γνώσεων καὶ δεξιοτήτων κτλ.» καὶ «λεπτομερὲς σχέδιο μὲ συγκεκριμένες ἐντολές, ποὺ εἰσάγεται σὲ ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ καὶ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ἐπεξεργασία στοιχείων προκειμένου νὰ ἐκτελεστεῖ μία σειρὰ ἐργασιῶν».

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*


Η ΛΕΞΗ «ΣΧΟΛΕΙΟ» ΣΕ 15 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

school3Ἀξίζει νὰ ἀναλογιστεῖ κανεὶς τὸ κατὰ πόσο ἡ ἑλληνικὴ λέξη «σχολεῖο» ἔχει «ταξιδέψει» σὲ ἄλλες γλῶσσες καὶ χρησιμοποιεῖται σὲ καθημερινὴ βάση, λόγω τῆς ἀξίας ποὺ ἔχει τὸ σχολεῖο στὴν ζωὴ καὶ τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἀτόμου.


Δεῖτε στὸν πίνακα τὴν λέξη «σχολεῖο» σὲ 15 γλῶσσες:

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΣΥΜΒΟΛΟ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΣΥΜΒΟΛΟ» ΣΕ 15 ΓΛΩΣΣΕΣ

eiriniἩ λέξη «σύμβολο» προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ λέξη «σύμβολον» ἀπὸ τὸ ρῆμα συμβάλλω, βάζω μαζί.


Ἀκολουθεῖ ὁ κατάλογος μὲ τὴν λέξη «σύμβολο» σὲ 15 γλῶσσες.


Ἑλληνικὴ σύμβολο

Ἀγγλικὴ symbol
Γαλλικὴ symbole
Οὐκρανικὴ Символ
Πολωνικὴ symbol
Ρουμανικὴ simbol
Γερμανικὴ symbol

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

filologiaΜὲ ἀφορμὴ τὴν ἀναφορὰ στοὺς μαθητές μας ποὺ εἶναι Κλασικοὶ Φιλόλογοι, σκεφτήκαμε ὅτι ἡ λέξη «φιλόλογος» (καὶ ἄρα καὶ ἡ «φιλολογία») εἶναι ἑλληνικὴ λέξη! Ἡ λέξη «φιλόλογος» προέρχεται ἀπὸ τὶς λέξεις φίλος καὶ λόγος, δηλαδὴ προσδιορίζει τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀγαπᾶ τὸν λόγο.

 

Σᾶς παρουσιάζουμε τὴν λέξη «φιλολογία» σὲ 14 γλῶσσες.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT