ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΗΡΩΑΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΞΗ «ΗΡΩΑΣ» ΣΕ 13 ΓΛΩΣΣΕΣ


iroasἩ λέξη «ἥρωας» προέρχεται ἀπ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ «ἥρως».

 

 

Τὸ «h» ὑπάρχει σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες λόγω τῆς ἀρχαίας προφορᾶς τοῦ πνεύματος τῆς δασείας στὴν παλιότερη πολυτονικὴ γραφή.

 

Ἂς θυμηθοῦμε καὶ τὴν ἱστορικὴ φράση τοῦ Οὐΐνστων Τσώρτσιλ ποὺ ἀναφερόταν στὴν ἡρωικὴ ἄμυνα καὶ ἀντεπίθεση τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῶν Ἰταλῶν στὴν ἀρχὴ τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου «Στὸ ἑξῆς δὲν θὰ λέμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σὰν ἥρωες, ἀλλὰ ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες».

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ» ΣΕ 14 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

KK KARDIOLOGOS

Ὅπως ἡ πλειοψηφία τῶν ἰατρικῶν ὅρων εἶναι ἑλληνικῆς προέλευσης καὶ ἡ λέξη «καρδιολόγος» ὑπάρχει σὲ 14 Εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες.

 

Ἑλληνικὰ καρδιολόγος
Ἀγγλικὰ cardiologist
Γαλλικὰ cardiologue
Οὐκρανικὰ кардіолог
Πολωνικὰ kardiolog
Ρουμανικὰ cardiolog
Γερμανικὰ Kardiologe
Ρωσικὰ кардиолог

Βουλγαρικὰ кардиолог
Ὁλλανδικὰ cardioloog
Ἱσπανικὰ cardiólogo
Ἰταλικὰ cardiologo

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΚΥΚΛΟΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΚΥΚΛΟΣ» ΣΕ 13 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

kyklosΣᾶς παρουσιάζουμε τὴν λέξη «κύκλος» σὲ 13 γλῶσσες.

 

Ἑλληνικὰ κύκλος
Ἀγγλικὰ cycle
Γαλλικὰ cycle
Οὐκρανικὰ Цикл
Ρουμανικὰ ciclu
Γερμανικὰ Zyklus
Ρωσικὰ цикл
Βουλγαρικὰ цикъл
Σλοβενικὰ cikel

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ» ΣΕ 12 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

kinimatografosΜὲ ἀφορμὴ τὸ ἀφιέρωμα «Τὸ cinéma στὸ Σινεμά!» σκεφτήκαμε ὅτι ἡ λέξη «cinema» ποὺ χρησιμοποιοῦμε ἀκόμη καὶ στὰ ἑλληνικά, προέρχεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ λέξη «κινηματογράφος». Πιὸ συγκεκριμένα, προέρχεται ἀπὸ τὶς λέξεις κίνημα (κίνηση) + γράφω.

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΛΥΡΙΚΟΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΛΥΡΙΚΟΣ» ΣΕ 15 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

lirikos

Μὲ ἀφορμὴ τὴν παράσταση στὴν Ἐθνικὴ Λυρικὴ Σκηνή, σᾶς παρουσιάζουμε τὴν λέξη «λυρικὸς» σὲ 15 γλῶσσες!


Ἑλληνικὴ λυρικὸς
Ἀγγλικὴ Lyric
Γαλλικὴ lyrique
Οὐκρανικὴ Лірик
Πολωνικὴ liryczny
Ρουμανικὴ liric
Γερμανικὴ lyrisch
Ρωσικὴ лирический
Βουλγαρικὴ лирически
Ὁλλανδικὴ lyrisch
Σλοβενικὴ liriečen
Ἱσπανικὴ lírico
Ἰταλικὴ lirico

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT