ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΔΙΑΙΤΑ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

ΔΙΑΙΤΑ - DIET


diaitaΜία πολὺ παλιὰ ἑλληνικὴ λέξη, ἡ ὁποία ἔχει εἰσαχθεῖ σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες μὲ ἐλαφρῶς ἀλλαγμένη σημασία.


Ἡ λέξη σήμαινε τὸν τρόπο ζωῆς, ὄχι μόνο τὴν διατροφή. Περιλάμβανε δηλαδὴ καὶ τὴν σωματικὴ ἄσκηση καὶ τὴν διατροφὴ καὶ τὰ ποτά.


Ὁ Ἱπποκράτης, ὁ πατέρας τῆς Ἰατρικῆς, ἔχει γράψει πολλὰ βιβλία γιὰ τὴν δίαιτα καὶ τὴν σχέση της μὲ τὴν ὑγεία ὅπως τὰ Περὶ Διαίτης (Α', Β', Γ' ,Δ΄) καὶ Περὶ Διαίτης Ὀξέων.


Διαβάζοντάς τα ἀντιλαμβάνεσαι τὴν ἀπόλυτη σχέση μεταξὺ καλῆς δίαιτας καὶ καλῆς ὑγείας.


Αὐτὴ ἡ λέξη ταξίδεψε κατὰ τὰ 2500 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἱπποκράτη ἕως σήμερα σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες τοῦ κόσμου. Ἀκολουθεῖ ἕνας κατάλογος μὲ τὴν λέξη σὲ 15 γλῶσσες.


Ἑλληνικά            δίαιτα
Ἀγγλικά              diet
Γαλλικά              diète

Οὐκρανικά         Дієта
Πολωνικά           dieta
Ρουμανικά         dieta
Γερμανικά          diaet
Ρώσικα               диета
Βουλγάρικα       диета
Ὁλλανδικά         dieet
Σλοβενικά          dieta
Ἱσπανικά            dieta
Ἰταλικά               dieta
Οὑγγρικά           diéta
Πορτογαλικά     dieta

 

 

*ΠΗΓΗ: Ἀπὸ τὸ Ἐνημερωτικὸ Δελτίο τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» (http://alexander-edu.org/). 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT