ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΗΡΩΑΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΞΗ «ΗΡΩΑΣ» ΣΕ 13 ΓΛΩΣΣΕΣ


iroasἩ λέξη «ἥρωας» προέρχεται ἀπ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ «ἥρως».

 

 

Τὸ «h» ὑπάρχει σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες λόγω τῆς ἀρχαίας προφορᾶς τοῦ πνεύματος τῆς δασείας στὴν παλιότερη πολυτονικὴ γραφή.

 

Ἂς θυμηθοῦμε καὶ τὴν ἱστορικὴ φράση τοῦ Οὐΐνστων Τσώρτσιλ ποὺ ἀναφερόταν στὴν ἡρωικὴ ἄμυνα καὶ ἀντεπίθεση τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῶν Ἰταλῶν στὴν ἀρχὴ τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου «Στὸ ἑξῆς δὲν θὰ λέμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σὰν ἥρωες, ἀλλὰ ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες».


katalhchexthrikwnthesewnΣᾶς παρουσιάζουμε λοιπὸν τὴν λέξη «ἥρωας» σὲ 13 γλῶσσες.


Ἑλληνική                           ἥρωας
Ἀγγλική                             hero
Γαλλική                             héros
Οὐκρανική                        Герой
Πολωνική                         heros
Ρουμανική                       erou
Γερμανική                        heros
Ρωσική                             герой
Βουλγαρική                     герой
Ἱσπανική                         héroe
Ἰταλική                           eroe
Πορτογαλική                  heroi
Ογγρική                        hős

*ΠΗΓΗ: Ἀπὸ τὸ Ἐνημερωτικὸ Δελτίο τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» (http://alexander-edu.org/). 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT