ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΑΔΑΜΑΣ»

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΞΗ «ΑΔΑΜΑΣ» ΣΕ 13 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

adamas1Ὁ Christian Boudignon στὸ ἄρθρο του «Comme un aimant (où il sera question de l’étymologie de diamant et aimant)» στὸν ἠλεκτρονικὸ «ΛΥΧΝΟ» τοῦ Ἰουλίου 2015 μᾶς «ταξιδεύει» στὴν διαδρομὴ τῆς παλιᾶς ἑλληνικῆς λέξης «ἀδάμας» μέχρι τὴν σημερινὴ «diamante» (στὰ γαλλικὰ) καὶ «diamond» (στὰ ἀγγλικὰ μὲ διαφορετικὴ προφορά).


Καὶ μᾶς θυμίζει τὴν ἀρχικὴ δημιουργία τῆς λέξεως ἀπὸ τὸ στερητικὸ «α» καὶ τὸ Ὁμηρικὸ ρῆμα «δαμάω» ἢ «δάμνημι», ποὺ σημαίνει «δαμάζω».


Ἡ λέξη λοιπὸν «ἀδάμας» σήμαινε τὴν πέτρα τὸν λίθο, ποὺ δὲν δαμάζεται γιατὶ εἶναι πολὺ σκληρή.


Ὁ Christian παρακολουθεῖ τὴν διαδρομή: ἀδάμας, diamas, dyamant, diamande, diamond.


Ἄν θέλετε μπορεῖτε νὰ βρεῖτε τὸ πλῆρες ἄρθρο στὸ http://ch.hypotheses.org/1316


Ἀκολουθεῖ ὁ πίνακας μὲ τὴν λέξη «Ἀδάμας – διαμάντι» σὲ 13 γλῶσσες.


Ἑλληνικὴ         διαμάντι, ἀδάμας
Ἀγγλικὴ           diamond
Γαλλικὴ           diamant
Οὐκρανικὴ      Діамант
Πολωνικὴ       diament
Ρουμανικὴ     diamant
Γερμανικὴ      Diamant
Βουλγαρικὴ   диамант
Ὁλλανδικὴ     diamant
Ἱσπανικὴ        diamante
Ἰταλικὴ           diamante
Ογγρικὴ        gyémánt
Πορτογαλικὴ  diamante

*ΠΗΓΗ: Ἀπὸ τὸ Ἐνημερωτικὸ Δελτίο τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» (http://alexander-edu.org/). 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT