ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΓΟΝΔΟΛΑ»

 

Γόνδολα (σὲ 36 γλῶσσες)

 

τοῦ Εὐδόξιου Γούρμου*

gondola

Ἐτυμολογία : Στὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία αὐτὸ ποὺ σήμερα λέγεται γόνδολα ἀποτελοῦσε σκάφος εὐρείας χρήσης τῶν κατοίκων τῆς Πόλης, καὶ λεγόταν «κουντελάδα», ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ «κόνδυ» (εἶδος μεγάλης κούπας ἢ ποτηριοῦ καὶ «κονδύλιον» = ποτηράκι). Οἱ Βενετοὶ στὴν συνέχεια μετέφεραν τὸν τύπο αὐτὸν στὴν πόλη τους καὶ ἀπὸ «κουντελάδα» τὸ ἀλλοίωσαν σὲ «κόντελα» γιὰ νὰ καταλήξει τελικὰ στὸ σημερινὸ Γόνδολα.

Γιὰ τὴν λέξη «κόνδυ» δὲν ὑφίσταται περαιτέρω ἐτυμολογικὴ ἀνάλυση πλὴν τῆς ἑλληνικῆς.

Ἀγγλικὰ……....:..gondola.............Λουξεμβουργ.:..gondel 
Ἀλβανικὰ…….:..gondolë………..Νορβηγικὰ…..:..gondol 
Βασκικὰ……...:..gondola............Ὁλλανδικά…...:..gondel 
Βοσνιακὰ…….:..gondola.............Οὐαλικά……...:..gondola 
Βουλγαρικὰ….:..гондола……….Οὑγγρικὰ…….:..gondola 
Γαλικιακὰ…….:..góndola………..Οὐκρανικὰ…..:..гондола 
Γαλλικὰ………:..gondole.............Πολωνικὰ……:..gondola 
Γερμανικὰ……:..Gondel..............Ρουμανικὰ…...:..gondolă 
Δανικὰ………..:..gondol………....Ρωσικὰ………:..гондола 
Ἐσθονικὰ…….:..gondel………....Σερβικὰ………:..гондола 
Ἰρλανδικὰ…….:..gandala..............Σκοπιανά……:..гондола 
Ἰσλανδικὰ…….:..gondóla……......Σκωτζέζικα…..:..gondola 
Ἱσπανικὰ……..:..góndola…..........Σλοβακικὰ…..:..gondola 
Ἰταλικὰ………..:..gondola………...Σλοβενικὰ…..:..gondola 
Κροατικὰ……..:..gondola………..Σουηδικὰ…....:..gondol 
Λετονικὰ……...:..gondola….........Τουρκικὰ…....:..gondol 
Λευκορωσικὰ...:..гандола............Τσέχικα……...:..gondola 
Λιθουανικὰ…...:..gondola………..Φινλανδικὰ….:..gondoli

 

* Ὁ Εὐδόξιος Γούρμος εἶναι ἐ.ἀ. Ἀντιστράτηγος.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT