ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

 

τῆς Ναταλίας Μορελεόν*

 

Ἡ Μεξικάνα φίλη μας καὶ ἐπίτιμο μέλος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθηγήτρια Ναταλία Μορελεόν, στὸ πλαίσιο τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Προγράμματος Σεμιναρίων ποὺ χρηματοδοτεῖ τὸ Ἵδρυμα Ὠνάση στὴν Λατινικὴ Ἀμερική, παραδίδει ἐντατικὰ μαθήματα τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν Σχολὴ Γραμμάτων τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κόστα Ρίκα.


Ἡ κα Μορελεὸν αἰσθάνθηκε μεγάλη ἔκπληξη καὶ χαρὰ, ὅταν διαπίστωσε ὅτι ἀρκετοὶ φοιτητές, περίπου 35, εἶχαν δηλώσει συμμετοχὴ στὴν παρακολούθηση τοῦ προγράμματος ἐκμάθησης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Οἱ φοιτητὲς προέρχονται κυρίως ἀπὸ τὸ τμῆμα τῶν Κλασικῶν Σπουδῶν καὶ τῆς Φιλοσοφίας ἀλλὰ κι ἀπὸ ἄλλα τμήματα, ὅπως τῆς Ἱστορίας, ἐνῶ κάποιοι εἶναι γνῶστες ἀγγλικῶν καὶ γαλλικῶν. Τὸ κοινὸ χαρακτηριστικὸ ποὺ τοὺς ἑνώνει εἶναι ἡ ἀγάπη τους γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό.


Ἤδη ἔχει προγραμματιστεῖ μία ὁμιλία πρὸς τιμὴν τοῦ Καβάφη, τὸν ὁποῖο ὅλοι γνωρίζουν καὶ ἐκδηλώνουν ἔντονο ἐνδιαφέρον νὰ μάθουν μερικὰ ποιήματά του. Ἐπίσης, τὸ Κλασικὸ Τμῆμα προγραμματίζει μία ἔκθεση μὲ Ἑλληνικὰ ἀνάγλυφα σὲ γύψο, χάρη στὴν ἀξιέπαινη προσπάθεια ποὺ κατέβαλαν καθηγητὲς καὶ φοιτητές, ὥστε νὰ παρουσιάσουν ἕνα ἄρτιο ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὰ δείγματα αὐτῆς τῆς τέχνης.

 

* Ἡ Ναταλία Μορελεὸν εἶναι Καθηγήτρια στὸ Ἐθνικὸ Αὐτόνομο Πανεπιστήμιο τοῦ Μεξικοῦ.

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT