ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΙΑΤΙΓΚΟΡΣΚ 24.03.2017

 

pyatigorskΣᾶς γνωστοποιοῦμε τὸ διεθνὲς ἐπιστημονικὸ συνέδριο μὲ θέμα «Ἡ ἐπιστημονικὴ συμβολὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν ἀνάπτυξη τῶν σύγχρονων κοινωνικῶν τεχνολογιῶν», ποὺ ἔγινε στὶς 24 Μαρτίου 2017 στὸ Κρατικὸ Πανεπιστήμιο Πιατιγκὸρσκ τοῦ Βορείου Καυκάσου τῆς Ρωσίας, ἀφιερωμένο στὴν ἐπέτειο τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Τὸ συνέδριο ἔγινε μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο μεταφρασεολογίας καὶ πολυγλωσσίας τοῦ Πανεπιστημίου καὶ περιέλαβε τὶς ἑξῆς θεματικὲς ἑνότητες:


1. Νέες τεχνολογίες στὰ πλαίσια τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης.


2. Καινοτόμοι μορφωτικὲς τεχνολογίες στὴν διδασκαλία ξένων γλωσσῶν.


3. Κοινωνικοπολιτικὲς τεχνολογίες ὡς ἐργαλεῖο ἰδεολογικῆς ἐργασίας καὶ διαμόρφωσης κοινωνικῆς γνώμης.


4. Ψυχολογικο-παιδαγωγικὲς  τεχνολογίες στὰ πλαίσια μιᾶς πολυπολιτισμικῆς μόρφωσης.


5. Τὸ πρόβλημα τῆς τεχνολογικότητας στὴν μελέτη μιᾶς γλώσσας καὶ πολιτισμοῦ.


6. Ἱστορικο-φιλοσοφικὲς πηγὲς τῶν καινοτόμων κοινωνικῶν ἐπιστημονικῶν καὶ μορφωτικῶν τεχνολογιῶν.


7. Καινοτόμοι τεχνολογίες  στὴν διοίκηση ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων.


Στὶς 25 Μαρτίου οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ φιλέλληνες σὲ ὅλον τὸν κόσμο τιμοῦν τοὺς ἥρωες τῆς Ἐπανάστασης οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὴν ζωή τους γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸν ζυγὸ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ γιὰ τὴν δημιουργία ἀνεξάρτητου ἐθνικοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Αὐτὴ τὴν ἡμέρα σὲ ὅλον τὸν κόσμο διεξάγονται διάφορες ἐκδηλώσεις ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες ἦταν καὶ τὸ δικό μας συνέδριο. Μεταξὺ τῶν συμμετεχόντων τοῦ συνεδρίου ἦταν οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ μὴ Ἕλληνες συνάδελφοι ἀπὸ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Ἑλλάδα, φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες, μεταπτυχιακοὶ τοῦ Πανεπιστημίου.


Τὸ συνέδριο ἀποπερατώθηκε μὲ πρόγραμμα στὸ ὁποῖο πῆραν μέρος  φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες καὶ τὸ χορευτικὸ συγκρότημα «Τρόοδος». Τὰ ἑλληνικὰ τραγούδια καὶ οἱ ἑλληνικοὶ καὶ ποντιακοὶ χοροὶ βρῆκαν μεγάλη ἀπήχηση στὶς καρδιὲς τῶν θεατῶν καὶ συγκίνησαν τὸν πλήθιο κόσμο ποὺ μαζεύτηκε σὲ μεγάλη αἴθουσα.

 
Μὲ μεγάλη ἐκτίμηση
ὁ Πρόεδρος τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας
καὶ Πολιτισμοῦ τοῦ Κρατικοῦ Πανεπιστημίου Πιατιγκὸρσκ
Δημήτρης Ζύμωφ

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT