ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

 

Ἀξιότιμες κυρίες καὶ κυρίοι, 

GENEYI 05 17ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ σᾶς κοινοποιοῦμε τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐκπαιδευτικῆς συνεργασίας μεταξὺ τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Τέχνης Γενεύης καὶ τοῦ 1ου Πειραματικοῦ Γυμνασίου Ἀθηνῶν, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἐπισκέψεως τῶν μαθητῶν τοῦ τελευταίου στὴν Γενεύη τὸν Ἀπρίλιο. 


Παράλληλα, σᾶς κοινοποιοῦμε τὸν σύνδεσμο ποὺ ὁδηγεῖ στὴν παρουσίαση τοῦ προγράμματος σπουδῶν μας μὲ τὸ ὁποῖο θὰ κλείσουμε τὴν τρέχουσα σχολικὴ χρονιά. 

https://kentroglossatexni.com/2017/05/15/%cf%8c%cf%84%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9/?preview_id=2653&preview_nonce=1468175838 

Μὲ ἐκτίμηση
Διονύσης Λιανὸς 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT