ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΟΜΟΓΕΝΗΣ»

 

 ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

omogenisΜὲ πρόφαση τὴν ἀποχώρηση τῶν ὁμογενῶν μας μαθητῶν ἀπὸ τὴν Αὐστραλία, ἀναλογιστήκαμε ὅτι ἡ λέξη ὁμογενὴς εἶναι ἑλληνική! Προέρχεται ἀπὸ τὶς λέξεις «ὁμὸς + γένος» καὶ σημαίνει ἄτομο μὲ ὅμοια (ἑλληνικὴ) καταγωγ ποὺ ζεῖ στὸ ἐξωτερικό.


Ἡ λέξη αὐτὴ ὅμως σημαίνει καὶ ὁτιδήποτε ἔχει τὴν ἴδια οὐσία, τὸ ἴδιο ὑλικὸ σὲ ὅλη του τὴν ἔκταση ἢ ὄγκο. Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια χρησιμοποιεῖται στὶς φυσικὲς ἀλλὰ καὶ τὶς κοινωνικὲς ἐπιστῆμες.

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΟΡΓΑΝΟ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

organoἩ λέξη «ὄργανο» μὲ τὶς σημασίες ποὺ ἔχει στὴν Νέα Ἑλληνική, ὑπάρχει στὴν ἀγγλική, ἱσπανική, γαλλικὴ καὶ γερμανικὴ γλῶσσα. Μάλιστα, στὰ γερμανικὰ σὲ κάποια περιβάλλοντα εἶναι συνώνυμο τῆς λέξης «φωνή».


Ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἐπέλεξε τὴν λέξη αὐτὴ γιὰ τὸ μουσικὸ ὄργανο ποὺ συνοδεύει τὴν λειτουργία, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ πληκτρολόγιο, πετάλια κι ἀεραγωγούς.

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΧΡΙΣΤΟΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

 

Η ΛΕΞΗ «ΧΡΙΣΤΟΣ» ΣΕ 15 ΓΛΩΣΣΕΣ


xristosΓνωρίζατε ὅτι ἡ λέξη «Χριστός» εἶναι ἑλληνικῆς προέλευσης; Ἡ λέξη Χριστὸς προέρχεται ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ ρῆμα «χρίω», ποὺ σημαίνει ἀλείφω (μὲ μύρο) (πιὸ ἀναλυτικὰ < κεχρισμένος < ὁ φέρων τὸ χρῖσμα < ἀρχ. λλ. ρῆμα: χρίω).


Χρησιμοποιήθηκε ὡς ἐπιθετικὸς προσδιορισμὸς τῆς λέξης «Ἰησοῦς» (Ἰησοῦς Χριστός). Ἀρχικά, ἡ λέξη «χριστὸς» προσδιόριζε ὁτιδήποτε ἔχει ἐπαλειφθεῖ μὲ μύρο ἢ ἀλοιφὴ καὶ χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ μεταφραστεῖ ἡ ἑβραϊκὴ λέξη masiha<Μεσσίας (: μτφ. χριστός, ὁ ἀλειμμένος μὲ εἰδικὸ ἔλαιο, ποὺ προέβλεπε ὁ ἑβραϊκὸς νόμος γιὰ τοὺς ἱερεῖς). Ἔτσι ἡ ἑλληνοεβραϊκὴ φράση «Ἰησοῦς Χριστὸς» δηλώνει τὸν κεχρισμένο ἀπὸ τὸ Θεό, τὸν Σωτῆρα.

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΒΑΠΤΙΣΗ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

vaptisiΤὴν Παρασκευὴ 6 Ἰανουαρίου γιορτάζουμε τὴν βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν Ἰορδάνη Ποταμὸ ἀπὸ τὸν Ἰωάννη τὸν Βαπτιστὴ. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα στὴν Ἑλλάδα γίνεται ἁγιασμὸς τῶν ὑδάτων μὲ τὴν ρίψη τοῦ Σταυροῦ στὰ νερὰ κάθε περιοχῆς τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἑλληνικὴ λέξη «βάπτιση» εἶναι ὑπάρχει παρόμοια σὲ πολλὲς γλῶσσες.

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΞΗ «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ» ΣΕ 20 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

fwtoὉ μαθητής μας, ὁ Craig, εἶναι Βρετανὸς φωτογράφος ποὺ ζεῖ στὴν Κύπρο καὶ φωτογραφίζει ζευγάρια στὴν σημαντικότερη μέρα τῆς ζωῆς τους, στὸν γάμο τους! Οἱ φωτογραφίες εἶναι ἴσως τὰ σημαντικότερα ἐνθύμια ἀπὸ σημαντικὲς στιγμὲς τῆς ζωῆς μας ποὺ μετὰ ἀπὸ χρόνια μᾶς προκαλοῦν νοσταλγία! Ἔχετε σκεφτεῖ ποτὲ ὅτι ἡ λέξη «φωτογραφία» ποὺ στὶς περισσότερες γλῶσσες εἶναι ὁμόφωνη μὲ τὴν δική μας, εἶναι ἑλληνική; Ἐτυμολογικά, ἡ λέξη «φωτογραφία» εἶναι σύνθετη καὶ προέρχεται ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς λέξεις -φῶς καὶ -γραφή.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT