ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΑΔΑΜΑΣ»

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΞΗ «ΑΔΑΜΑΣ» ΣΕ 13 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

adamas1Ὁ Christian Boudignon στὸ ἄρθρο του «Comme un aimant (où il sera question de l’étymologie de diamant et aimant)» στὸν ἠλεκτρονικὸ «ΛΥΧΝΟ» τοῦ Ἰουλίου 2015 μᾶς «ταξιδεύει» στὴν διαδρομὴ τῆς παλιᾶς ἑλληνικῆς λέξης «ἀδάμας» μέχρι τὴν σημερινὴ «diamante» (στὰ γαλλικὰ) καὶ «diamond» (στὰ ἀγγλικὰ μὲ διαφορετικὴ προφορά).


Καὶ μᾶς θυμίζει τὴν ἀρχικὴ δημιουργία τῆς λέξεως ἀπὸ τὸ στερητικὸ «α» καὶ τὸ Ὁμηρικὸ ρῆμα «δαμάω» ἢ «δάμνημι», ποὺ σημαίνει «δαμάζω».

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΗΡΩΑΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΞΗ «ΗΡΩΑΣ» ΣΕ 13 ΓΛΩΣΣΕΣ


iroasἩ λέξη «ἥρωας» προέρχεται ἀπ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ «ἥρως».

 

 

Τὸ «h» ὑπάρχει σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες λόγω τῆς ἀρχαίας προφορᾶς τοῦ πνεύματος τῆς δασείας στὴν παλιότερη πολυτονικὴ γραφή.

 

Ἂς θυμηθοῦμε καὶ τὴν ἱστορικὴ φράση τοῦ Οὐΐνστων Τσώρτσιλ ποὺ ἀναφερόταν στὴν ἡρωικὴ ἄμυνα καὶ ἀντεπίθεση τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῶν Ἰταλῶν στὴν ἀρχὴ τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου «Στὸ ἑξῆς δὲν θὰ λέμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σὰν ἥρωες, ἀλλὰ ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες».

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΜΟΥΣΕΙΟ»

 

 ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

15619630 Benaki Main Building 11.limghandlerΜὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπίσκεψη τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» στὸ Μουσεῖο Μπενάκη, σᾶς παρουσιάζουμε τὴν ἑλληνικὴ λέξη «μουσεῖο», ἡ ὁποία ἔχει «ταξιδέψει» σὲ 15 γλῶσσες καὶ χρησιμοποιεῖται σὲ καθημερινὴ βάση ἀπὸ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Δεῖτε τὸν κατάλογο μὲ τὴν λέξη «μουσεῖο» σὲ 15 γλῶσσες ἐδῶ:

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*


Η ΛΕΞΗ «ΣΧΟΛΕΙΟ» ΣΕ 15 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

school3Ἀξίζει νὰ ἀναλογιστεῖ κανεὶς τὸ κατὰ πόσο ἡ ἑλληνικὴ λέξη «σχολεῖο» ἔχει «ταξιδέψει» σὲ ἄλλες γλῶσσες καὶ χρησιμοποιεῖται σὲ καθημερινὴ βάση, λόγω τῆς ἀξίας ποὺ ἔχει τὸ σχολεῖο στὴν ζωὴ καὶ τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἀτόμου.


Δεῖτε στὸν πίνακα τὴν λέξη «σχολεῖο» σὲ 15 γλῶσσες:

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΔΙΑΙΤΑ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

ΔΙΑΙΤΑ - DIET


diaitaΜία πολὺ παλιὰ ἑλληνικὴ λέξη, ἡ ὁποία ἔχει εἰσαχθεῖ σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες μὲ ἐλαφρῶς ἀλλαγμένη σημασία.


Ἡ λέξη σήμαινε τὸν τρόπο ζωῆς, ὄχι μόνο τὴν διατροφή. Περιλάμβανε δηλαδὴ καὶ τὴν σωματικὴ ἄσκηση καὶ τὴν διατροφὴ καὶ τὰ ποτά.


Ὁ Ἱπποκράτης, ὁ πατέρας τῆς Ἰατρικῆς, ἔχει γράψει πολλὰ βιβλία γιὰ τὴν δίαιτα καὶ τὴν σχέση της μὲ τὴν ὑγεία ὅπως τὰ Περὶ Διαίτης (Α', Β', Γ' ,Δ΄) καὶ Περὶ Διαίτης Ὀξέων.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT