ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ

  

τοῦ Ν. Παντελίδη*

1. Ἡ ἔννοια «διάλεκτος».

 

Κάθε γλῶσσα μιλιέται κατὰ τόπους διαφορετικά. Αὐτὲς οἱ κατὰ τόπους (δηλ. οἱ γεωγραφικὲς) παραλλαγὲς τῆς γλώσσας ὀνομάζονται διάλεκτοι.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT