ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ» ΣΕ 14 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

KK KARDIOLOGOS

Ὅπως ἡ πλειοψηφία τῶν ἰατρικῶν ὅρων εἶναι ἑλληνικῆς προέλευσης καὶ ἡ λέξη «καρδιολόγος» ὑπάρχει σὲ 14 Εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες.

 

Ἑλληνικὰ καρδιολόγος
Ἀγγλικὰ cardiologist
Γαλλικὰ cardiologue
Οὐκρανικὰ кардіолог
Πολωνικὰ kardiolog
Ρουμανικὰ cardiolog
Γερμανικὰ Kardiologe
Ρωσικὰ кардиолог

Βουλγαρικὰ кардиолог
Ὁλλανδικὰ cardioloog
Ἱσπανικὰ cardiólogo
Ἰταλικὰ cardiologo

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΜΥΘΟΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΜΥΘΟΣ» ΣΕ 14 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

mythos

Ἡ λέξη «μῦθος» ὑπάρχει σὲ πολλὲς γλῶσσες.


Ἑλληνικὰ μῦθος
Ἀγγλικὰ myth
Γαλλικὰ mythe
Οὐκρανικὰ Міф

Πολωνικὰ mit
Ρουμάνικα mit
Γερμανικὰ Mythos
Ρωσικὰ миф
Βουλγαρικὰ мит

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» ΣΕ 14 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

festival athinwn 2017jpg

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνάρτηση τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος τοῦ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν & Ἐπιδαύρου, σκεφτήκαμε ὅτι ἡ λέξη «πρόγραμμα» μὲ τὶς δύο βασικές της σημασίες χρησιμοποιεῖται σὲ πολλὲς Εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες. «Πρόγραμμα» σημαίνει «λεπτομερὲς σχέδιο ποὺ καταγράφει καὶ γνωστοποιεῖ τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν χρονικὴ σειρὰ τῶν μερῶν ἢ ἑνὸς συνόλου διάφορων ἐκδηλώσεων, θεαμάτων, ἀκροαμάτων ἢ καὶ μαθημάτων γιὰ τὴν ἀπόκτηση γνώσεων καὶ δεξιοτήτων κτλ.» καὶ «λεπτομερὲς σχέδιο μὲ συγκεκριμένες ἐντολές, ποὺ εἰσάγεται σὲ ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ καὶ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ἐπεξεργασία στοιχείων προκειμένου νὰ ἐκτελεστεῖ μία σειρὰ ἐργασιῶν».

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΦΡΑΣΗ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΦΡΑΣΗ» ΣΕ 14 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

ritsos

Σᾶς παρουσιάζουμε τὴν λέξη «φράση» σὲ 14 γλῶσσες.


Ἑλληνικὰ φράση
Ἀγγλικὰ phrase
Γαλλικὰ phrase

Οὐκρανικὰ Фраза
Πολωνικὰ fraza
Ρουμανικὰ fraza
Γερμανικὰ Phrase
Ρωσικὰ фраза
Βουλγαρικὰ фраза

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΛΥΡΙΚΟΣ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

Η ΛΕΞΗ «ΛΥΡΙΚΟΣ» ΣΕ 15 ΓΛΩΣΣΕΣ

 

lirikos

Μὲ ἀφορμὴ τὴν παράσταση στὴν Ἐθνικὴ Λυρικὴ Σκηνή, σᾶς παρουσιάζουμε τὴν λέξη «λυρικὸς» σὲ 15 γλῶσσες!


Ἑλληνικὴ λυρικὸς
Ἀγγλικὴ Lyric
Γαλλικὴ lyrique
Οὐκρανικὴ Лірик
Πολωνικὴ liryczny
Ρουμανικὴ liric
Γερμανικὴ lyrisch
Ρωσικὴ лирический
Βουλγαρικὴ лирически
Ὁλλανδικὴ lyrisch
Σλοβενικὴ liriečen
Ἱσπανικὴ lírico
Ἰταλικὴ lirico

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT