ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ «ΟΡΓΑΝΟ»

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ*

 

organoἩ λέξη «ὄργανο» μὲ τὶς σημασίες ποὺ ἔχει στὴν Νέα Ἑλληνική, ὑπάρχει στὴν ἀγγλική, ἱσπανική, γαλλικὴ καὶ γερμανικὴ γλῶσσα. Μάλιστα, στὰ γερμανικὰ σὲ κάποια περιβάλλοντα εἶναι συνώνυμο τῆς λέξης «φωνή».


Ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἐπέλεξε τὴν λέξη αὐτὴ γιὰ τὸ μουσικὸ ὄργανο ποὺ συνοδεύει τὴν λειτουργία, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ πληκτρολόγιο, πετάλια κι ἀεραγωγούς.


Ἀπὸ τὴν λέξη «ὄργανο» προέρχονται οἱ λέξεις ὀργάνωση καὶ ὀργανισμὸς ποὺ ὑπάρχουν σὲ πολλὲς γλῶσσες.


Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ λέξη «organic» στὰ ἀγγλικὰ δηλώνει προϊόντα βιολογικῆς προέλευσης.


Ἀκολουθεῖ ὁ πίνακας μὲ τὴν λέξη «ὄργανο» σὲ 13 γλῶσσες.


Ἑλληνικὴ ὄργανο
Ἀγγλικὴ organ
Γαλλικὴ organe
Οὐκρανικὴ Орган
Πολωνικὴ organ
Ρουμανικὴ organ
Γερμανικὴ Οrgan
Ρωσικὴ орган
Βουλγαρικὴ орган
Ὁλλανδικὴ orgaan
Ἱσπανικὴ órgano
Ἰταλικὴ organo
Πορτογαλικὴ órgão

 

 

*ΠΗΓΗ: Ἀπὸ τὸ Ἐνημερωτικὸ Δελτίο τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» (http://alexander-edu.org/). 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT